Friday, November 15, 2019

اعتراض ها علیه افزایش قیمت بنزین- بسته شدن راه‌های منتهی به جایگاه‌های سوخت در بندر ماهشهر + فیلم وعکساعتراض ها علیه افزایش قیمت بنزین- بسته شدن راه‌های منتهی به جایگاه‌های سوخت در بندر ماهشهر + فیلم وعکس بستن اتوبان دزفول - شوشتر به دلیل گرانی بنزین  -۲۴آبان۹۸

 بسته شدن راه‌های منتهی به جایگاه‌های سوخت در بندر ماهشهر 
در ماهشهر راه‌های‌ منتهی به جایگاه‌های سوخت بسته شده و در برخی چهارراه‌ها و میادین‌، معترضین به افزایش نرخ بنزین‌، خیابان‌ها را‌ بسته‌اند.
دادستان و فرماندار رژیم برای  جلوگیری از اعتراض مردم در خیابانها هستند.
حرکت اعتراضی اهالی شهرک طالقانی بخاطر گرانی بنزین در ماهشهر
روز جمعه ۲۴ آبان ۹۸ جمعی از اهالی شهرک طالقانی (معروف به کوره) از توابع ماهشهر در اعتراض به گران شدن بنزین،خیابان را مسدود کرده و مانع نزدیک شدن ماشین‌های به پمپ بنزین شدند. به همین علت پمپ بنزین خالی است کسی برای زدن بنزین نمی رود.

توقف خودرو در اعتراض به گرانی بنزین در  ایذه
ایذه


حضور ماموران ضدشورش از ترس اعتراضات در مقابل برخی پمپ بنزین ها
در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین در نیمه شب گذشته ۲۴ آبان ۹۸ رژیم ایران از ترس اعتراضات مردمی اقدام به گسیل نیروهای ضدشورش و سرکوبگر در برخی از پمپ بنزین ها در سطح کشورکرد.
رژیم ایران بدون اعلام قبلی از بامداد روز جمعه ناگهان اعلام کرد قیمت بنزین معمولی غیر سهمیه ای یا آزاد هر لیتر ۳ هزار تومان خواهد بود.
قیمت بنزین غیرسهمیه ای پیش از این هر لیتر، هزار تومان بود ولی اکنون به سه برابر یعنی ۳هزارتومان افزایش یافت.
به گفته شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، افزایش قیمت بنزین براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای رژیم بوده است.
حرکت اعتراضی اهالی شهرک طالقانی بخاطر گرانی بنزین در ماهشهر

گزارشی از وضعیت جایگاه‌های سوخت در شب گذشته در شهرهای خوزستان
مردمی‌که پیش از ساعت ۰۰:۰۰بامداد به جایگاهها آمده بودند، با شنیدن خبر گرانی بنزین شوکه و با کارگران و متصدیان جایگاه درگیر لفظی شدند.
دستکم یک مأمور پلیس انتظامی در جایگاهها حضور دارد و مامورین‌ ویژه گشت رژیم آخوندی در حال کنترل اوضاع هستند
برخی صاحبان خودرو، خودروی خود‌ را در جایگاه خاموش کردند و برخی با بوق ممتد اعتراض خود را نشان داده‌اند.
گرانی بنزین
گرانی بنزین

فریادهای یک زن هموطن برای اعتراض به گرانی بنزین در حیدرآباد کرج
بعد از گران شدن بنزین توسط رژیم آخوندی یکی از زنان هموطن در حیدرآباد کرج در مقابل یک پمپ بنزین فریاد می‌زد و از مردم می‌خواست که خودروهایشان را در خیابان‌ها خاموش کرده و دست به اعتراض بزنند.

اعتراض مردم به گران شدن سوخت
ساعت ۱۲ شب پنجشنبه ۲۳ آبان ماه جمع زیادی از مردم در پمپ بنزیهای سروش و لشگر در اعتراض به گران شدن قیمت بنزین دست به تجمع و اعتراض زدند. مردم اعلام کردند که به گرانی اعتراض دارند و از خرید بنزین خودداری خواهند کرد.

اعتراض مردم به گرانی در پمپ بنزین گلستان اهواز
مردم اهواز در اولین ساعات بامداد جمعه ۲۴ آبان ماه، در پمپ بنزین گلستان در اعتراض به گرانی بنزین دست به تجمع زده و از زدن سوخت خودداری کردند.

در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین در نیمه‌شب گذشته ۲۴ آبان ۹۸ رژیم ایران از ترس اعتراضات مردمی اقدام به گسیل نیروهای ضدشورش و سرکوبگر در برخی از پمپ بنزینها در سطح کشورکرد.
رژیم ایران بدون اعلام قبلی از بامداد روز جمعه ناگهان اعلام کرد قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای یا آزاد هر لیتر ۳هزار تومان خواهد بود.
قیمت بنزین غیرسهمیه‌ای پیش از این هر لیتر، هزار تومان بود ولی اکنون به سه برابر یعنی ۳هزار تومان افزایش یافت.
به گفته شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، افزایش قیمت بنزین بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای رژیم بوده است.


در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeChan

No comments:

Post a Comment