Tuesday, November 26, 2019

کنفرانس مطبوعاتی شورای ملی مقاومت در آمریکا: قیام سراسری پایه‌های رژیم ایران را لرزاندکنفرانس مطبوعاتی شورای ملی مقاومت در آمریکا: قیام سراسری پایه‌های رژیم ایران را لرزاند


مقاومت ایران امروز سه‌شنبه ۵آذر۹۸ یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن با عنوان «قیام سراسری پایه‌های رژیم ایران را لرزاند» برگزار کرد.
در این کنفرانس مطبوعاتی خانم سونا صمصامی نماینده شورای ملی مقاومت در آمریکا گفت:‌ مردم ایران به‌طور سراسری بپا خاستند.
قیام ایران در 176شهر برگزار شد. بیش از 400نفر شهید شدند و 10هزار نفر دستگیر شدند. مردم ایران خواستار سرنگونی رژیم هستند. از فردای قیام مردم ایران خامنه‌ای قیام‌کنندگان را اشرار نامید و دستور کشتار معترضان را صادر کرد.

علیرضا جعفرزاده معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت در آمریکا نیز گفت:‌ مقاومت ایران خواهان آن است که جامعه جهانی سرکوب شدید قیام‌کنندگان در ایران را محکوم کند و ملل ‌متحد یک هیأت تحقیق برای بررسی وضعیت شهدا و دستگیر ‌شدگان به ایران اعزام کند.

در این کنفرانس مطبوعاتی مشخصات ۸۷تن از عوامل سرکوب قیام در ۷ استان کشور منتشر شد و در انتهای کنفرانس به سئوالات خبرنگاران پاسخ داده شد.در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha
No comments:

Post a Comment