Monday, November 18, 2019

فعالیتهای کانونهای شورشی در قیام سراسری -به آتش کشیدن نمادهای رژیم آخوندی و برافراشتن تصاویر مریم رجوی


فعالیتهای کانونهای شورشی در قیام سراسری -به آتش کشیدن نمادهای رژیم آخوندی و برافراشتن تصاویر مریم رجوی

  • 27
فعالیت کانونهای شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانونهای شورشی در شهرهای میهن
کانون‌های پرشور و پرتوان شورشی در شهرهای میهن اسیر در آبان ماه سال ۱۳۹۸ زمین را در زیر پای آخوندهای دزد و جنایتکار و نیروهای سرکوبگر آنها به لرزه درآوردند و این درست همزمان با قیام و خیزش قهرمانانه مردم شهرهای میهن در اعتراض به گران شدن بنزین بود.
رژیم هرگز باور نمی‌کرد که اینچنین مراکز سرکوب و چپاولش در شهرها طعمه حریق خشم خلق گردد و غافلگیر گردید و مستاصل از این‌که نیروهایش را در عراق و لبنان بکار گیرد یا این‌که ضرباتی که از داخل توسط مردم زجر کشیده ایران و کانون‌های پرشور شورشی بر او وارد می‌گردد را چگونه رفع و رجوع کند.
این هنوز از نتایج سحر است باش تا صبح دولتش بدمد

گچساران – کانون شورشی ۹۵۸
به آتش کشیدن ورودی مراکز جاسوسی و سرکوب رژیم موسوم به بسیج ضدمردمی به اسامی بسیج ضدامام علی و بسیج ضدامام رضا و عکس منحوس خامنه‌ای در این شهر

شیراز – کانون شورشی ۳۶۱ و کرمانشاه – کانون شورشی موسی خیابانی
به آتش کشیدن تابلوی کمیته امداد خمینی و بنر سپاه جهل و جنایت پاسداران در این شهرها

خرم‌آباد - کانون شورشی ۳۳۴ و تهران – کانون شورشی ۹۳۳
به آتش کشیدن تابلوی ۱۱۴سپاه ظلمت و تباهی پاسداران و سر در بسیج ضدمردمی در خیابان فلسطین

تهران – کانون شورشی ۶۸۱
آویزان کردن بنر بزرگ حاوی تصویر مریم رجوی همراه با گفته ایشان که می‌توان و باید ایرانی نو بسازیم، از پل عابر پیاده اتوبان نواب صفوی

تبریز – کانون شورشی ۴۱۲ 
آویزان کردن بنر بزرگ حاوی تصویر مریم رجوی از پل ورودی نمایشگاه بین‌المللی با شعار: می‌توان و باید هزار اشرف،هزار کانون شعله‌ور شورشی هزار کانون نبر و مقاومت برپا کرد 

تبریز – کانون شورشی ۳۸۵
 آویزان کردن بنر بزرگ حاوی تصویر مریم رجوی از پل مارالان با شعار: می‌توان و باید این زیباترین وطن را از یوغ آخوندها رها کرد

یزد – کانون شورشی ۴۳۸
نصب بنر بزرگ حاوی تصویر مریم رجوی در میدان امام حسین این شهر با شعار: آزادی،دموکراسی، با مریم رجوی

کهگیلویه (دهدشت) – کانون شورشی ۳۱۲
نصب بنر مریم رجوی به دیوار اورژانس این شهر با شعار: دموکراسی،آزادی با مریم رجوی


در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeChan

No comments:

Post a Comment