Sunday, December 1, 2019

قیام ایران، تغییر تعادل قوا به نفع مردم!گفتگو با دکتر رامش سپهراد آذر ۹, ۱۳۹۸+ کلیپ مصاحبهقیام ایران، تغییر تعادل قوا به نفع مردم!گفتگو با دکتر رامش سپهراد


قیام ایران، تغییر تعادل قوا در حالی همچنان ادامه دارد، که وحشت از خطر سرنگونی، رژیم را فراگرفته؛ ولی فقیه ارتجاع، صحبت از توطئه بسیار عمیق و خطرناک کرد؛ و سرکرده نیروی انتظامی هم با ارائه آمار و ارقام جدید؛ نسبت به ابعاد گسترده قیام، ابراز وحشت کرد. در طرف مقابل شتاب حمایت از قیام، و محکومیت رژیم، در سطح بین‌المللی، بیشتر میشود. درهمین رابطه دکتر رامش سپهررادطی گفتگویی با تلویزیون ایران آزاد به این موضوعات پرداخته وبه سئوالات پاسخ میدهد
رامش سپهراد: من فکر میکنم یکی از آن چیزیهای که در دوران قیام و یا قبل از قیام قابل مشاهده شدن است خامنه‌ای چقدر دست به دامن نیروهای انتظامی‌ش است، درست یک ماه پیش با سپاه پاسداران نشست و از تهدید ریزش در درون سپاه صحبت کرد. و امروز هم با بسیجیان نشست.
با توجه به قیام مردم ایران در تمام شهرها و استانهای کشور در این ۱۳ روز گذشته، خامنه‌ای این را به خودش واجب دانست حتما بیاید و این نیروهای درمانده و در حال ریزش را دوباره جمع و جور کند. در بخشی از صحبتهایش گفته بود، «یک توطئه عمیق و وسیع و بسیار خطرناکی که آن همه پول خرج آن شد و زحمت کشیده بودند که بتوانند در یک بزنگاهی این حرکت را انجام دهند، حرکت تخریب و شرارت و آدمکشی که بواسطه قضیه بنزین فکر کردند فرصت پیدا شده و لشکر خود را وارد کردند.
با واژه های آخوندی به عبارتی به بسیجیان میگوید بلاخره از این بزنگاه گذشتیم، اما خودش میداند گلوگاه های سخت‌تری در پیش رو دارد و از آنها نمی‌تواند رد بشود.
در قسمت دیگری از صحبتها اقرار میکند، تهدیدهای زیادی داریم که با ابتکار بسیج به فرصت تبدیل بشود بنابراین به برکت بسیج تهدیدها برای ما تهدید نیست و تبدیل به فرصت میشود. خامنه‌ای دستگاه را وارونه گرفته و مردم ایران بخصوص جوانان و زنان شجاع ایرانی دارند فرصتها را تبدیل به انقلاب غیر قابل بازگشت در ایران میکند. خامنه‌ای با توسل به همین صحبتها سعی میکند بسیجیان را جمع و جور کند و به آنان روحیه بدهد. در قسمتی دیگر از صحبتهایش یک دستگاهی به بسیج و سپاه و کل دستگاه سرکوبش میداد که در جنایت و خفقان کم نگذارند چون تنها راهی که رژیم برپا مانده واقعا با حربه های غیر انسانی و ضدبشری‌اش است. اجازه بدهید قسمت دیگری از صحبتهای او را که گفت: یک روز با جنگ نرم و البته هر جا لازم باشد با نیروی نظامی هم وارد میشود و اباء نمیکند و حرفش به بسیجیان هست که میدانند رژيم با هر حربه‌ای میخواهد وارد صحنه شود به قول خودش جنگ نرم که شیطان سازی و خفقان در داخل کشور و خارج از کشور راه انداختند. جنگ نظامی که الان در داخل کشور می‌بینیم، از رشادت و جانفشانی جوانان وطن از یک طرف و دجالیت و کارهای ضدبشری که تمام صحنه ها را در خیابانها می بینیم که چگونه جوانان ما را به گلوله می‌بندند، حتی جوانان را روی زمین میکشند آدم تکان میخورد و می‌فهمد، وقتی میگوییم رژيم ضدبشری الان به بالعینه هم می‌بینیم تا چه حدی پیش رفته است.

کلیپ کنفرانس

در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha


No comments:

Post a Comment