Friday, December 20, 2019

ایران - قیام سراسری : نگرانی اصلی رژیم جنایتکار آخوندی چیست + کلیپایران - قیام سراسری : نگرانی اصلی رژیم جنایتکار آخوندی چیست + کلیپ


21 دسامبر 2019
به اعتقاد برخی کارشناسان حکومتی مرض و بیماری اصلی نظام، اقتصادی است و برخی ریشه بحران را نحوه مدیریت در غارت اموال مردم می‌دانند؛ اما یک آخوند حکومتی عامل اصلی نگرانی نظام را مجاهدین می‌داند اما از این‌که ۴۰سال در برابرش دوام آورده خوشحال است.
آخوند ماندگاری ۱۸آذر ۹۸: «مردم! جمهوری اسلامی امروز مشکلات دارد مریض شده مریضی اقتصادی و فرهنگی و مدیریتی پیدا کرده ولی نگران نباشید... ۴۰سال است جمهوری اسلامی داره با ویروس داخلی به‌نام منافقین دست و پنجه نرم می‌کند ولی از پا نیفتاده».
خبرگزاری حکومتی مهر در مطلبی با عنوان «دشمن در حوادث اخیر یک لشکر را سازماندهی کرده بود»، ضمن اشاره به نقش مجاهدین نوشت: «باید بدانیم نقشه‌های امروز دشمنان به‌سادگی نقشه‌های دیروز آنان نیست بلکه امروز دشمنان نقشه‌های جدیدی از جمله جنگ ترکیبی، جنگ هوشمند، جنگ شناختی، جنگ روایتها را راه‌انداخته‌اند».(پاسدار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران ۱۱آذر ۹۸)
وحشت از لشکر سازماندهی شده و هدایت جوانان و کانون‌های شورشی، صدای دادستان جنایتکار را هم درآورد: «در خارج از کشور نشسته داره هدایت می‌کنه. فلان جا برو فلان جا فلان خیابان امروز این تعداد اینجا فردا اون تعداد اونجا این ساعت این تعداد برن اینجا این کارو انجام بدن فلان ساعت. داره هدایت می‌کنه اغتشاش‌رو».
دادستان پریشان، در ادامه خواستار قطع کامل اینترنت برای جلوگیری از شعله‌های قیام شد و نمی‌داند امروز از هر جرقه‌ای حریق برمی‌خیزد و اگر خامنه‌ای می‌توانست، اینترنت را برای همیشه قطع می‌کردند تا تصاویر قیام منتشر نگردد.


در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha


No comments:

Post a Comment