Tuesday, December 31, 2019

قیام ایران :«فتنهٔ بزرگتر در راه است بزرگ و بزرگ و بزرگتر»
قیام ایران :«فتنهٔ بزرگتر در راه است بزرگ و بزرگ و بزرگتر»


سمفونی وحشت نمایشات جمعه

در جمعه ۶دی ۹۸ ارکستر نمایش جمعهٔ رژیم در شهرهای‌ مختلف کماکان به نواختن «‌سمفونی وحشت» ادامه‌داد.
اگر چه بودند آخوندهایی که در این اکستراسیون «خارج» می‌نواختند، اما ملودی مشترک نمایشات جمعه به یادآوری سال‌روز ۹دی ۸۸ اختصاص داشت؛ روزی که بنا‌ به ادعای آخوندها، رژیم با گردآوری مزدوران خود و به راه‌انداختن یک ضدتظاهرات، قیام ۸۸ را مهار کرد! اما به‌روشنی مشخص بود که هدف از این یاد‌آوری چیز دیگری است! هدف پرداختن به سوژهٔ اصلی بود. سوژه‌ای که با گذشت بیش‌ از یک‌ ماه از قیام هم‌چنان حول شکرگزاری سردمداران نظام ولایت به‌خاطر سرنگون نشدن و ابراز وحشت از قیامهای آتی دور می‌زند.
رتبهٔ اول وحشت‌زدگی متعلق به آخوند محمدعلی ارزنده، خطیب نمایش جمعه در بهار همدان است؛ که ترس خود و نظامش را به رک‌ترین بیان ابراز کرده و بدون رعایت ملاحظات هشدار داد که:
«فتنه یکی دو تا نیست این‌گونه نیست من و شما فکر کنیم یک فتنه ۸۸، فتنه ۷۸، فتنه ۹۶ و ۹۸، نه از این فتنه‌ها متأسفانه زیاد بوده و هست باید حواسمان باشد.... همان‌گونه که مقام معظم رهبری... فرمودند فتنه بزرگتر در راه است بزرگ و بزرگ و بزرگ و بزرگتر در راه است».
وی که با فرهنگ مزورانهٔ آخوندی، مردم به‌ستوه آمده را دشمنان اسلام می‌خواند رژیم را به آماده‌باش فراخواند و گفت:
«فتنه که تمام شدنی نیست مگر دشمنان اسلام دست می‌کشند؟ هر وقت که می‌آیند با دید بازتر با آگاهیهای بیشتر که چگونه بتوانند لطمه بزنند... و در مقابل نظام می‌ایستند اینجا باید حواس‌مان باشد».
پاسدار حسین شریعتمداری گماشته ولی‌فقیه در روزنامه کیهان که از سرآمدان رجز‌خوانهای پوشالی در نظام آخوندی‌است؛ هم نتوانست وحشت خودش را از خیزش‌های آتی مردم پنهان کند و این هفته به صحنهٔ نمایش جمعه در تهران شتافت تا هراس خود را با نیروهای وارفته رژیم به اشتراک بگذارد و بگوید:‌ «۹دی پایان فتنه ۸۸ بود نه پایان تمام فتنه‌ها. باید هوشیار بود».

 

اگر می‌شد ۴روز...!

آخوند حسن‌زاده کواکی، امام‌جمعه خامنه‌ای در خبوشان خراسان شمالی ۶دی ۹۸ که سالیان متمادی است در همراهی و همدستی با سردمداران و آقازاده‌های نظام، بر دزدی‌ها و اختلاس‌های میلیاردی آنان چشم پوشیده است، در هول و هراس نسبت به خیزش مردم، نگران اموال عمومی شده و برای مردم اشک تمساح ریخته و دل می‌سوزاند و می‌گوید:
«فقط در دو روز بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان اینها... به دولت خسارت زدند و بنای بر این بود که این ادامه‌دار باشه اگر می‌شد چهار روز، دیگه میلیاردی نبود، کشور را از بین می‌بردند».
جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور هم این‌چنین وحشت خود و بن‌بست نظامش را اعتراف می‌کند: «اگر اینترنت بسته شود مردم می‌گویند "حکومت مخالف فناوری اطلاعات است"، و اگر بسته نشود آشوب‌ها بیشتر می‌شود».(خبرگزاری تسنیم ۹دی۹۸)

به راستی آخوندها و سایر مهر‌ه‌های رژیم در منابر و مجالس عمومی به چه کسانی هشدار می‌دهند؟! عوامل وابسته به نظام بیش و پیش از هر کس بر این واقعیت مشرفند که مخاطب این حرفهایشان مردم به جان آمده نیستند زیرا ضرب شصت قیام‌کنندگان شورشی عمق کینه و تنفر توده‌ها را نسبت به نظام پلید ولایت نشان می‌داد؛ و این‌که مردم خواهان نابودی تام و تمام این نظام خون‌ریز و فاسد هستند.
بنابراین هدف از این سوت‌زدنهای در تاریکی، دادن قوت قلب به یکدیگر و هشیاری نسبت به خیزش‌های آتی است که به گفتهٔ آخوند ارزنده، بزرگ و بزرگ و بزرگ و بزرگتر در راه است و بی‌تردید تمامیت نظام بنا شده بر خون و جنون را خاکستر خواهند کرد.

در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeChaNo comments:

Post a Comment