۱۳۹۸ دی ۸, یکشنبه

اسامی و تصاویر شهیدان قیام سراسری مردم ایران در آبان ۹۸ - اسامی حدود ۶۱۵ شهیداسامی و تصاویر شهیدان قیام سراسری مردم ایران در آبان ۹۸ - اسامی حدود ۶۱۵ شهیدلینک به سایت مجاهدین خلق برای لیست کامل کلیک کنید 

اسامی و تصاویر شهیدان به روز می‌شود
برای تکمیل اسامی و تصاویر شهیدان اطلاعات تکمیلی خود را در تلگرام مجاهد @mojahedin_org برای ما ارسال کنید.

اسامی و تصاویر شهیدان قیام سراسری مردم ایران:

تبریز
 
۱. علی حسینی
تبریز

 
تهران
 
۱. مینا شیخیتهران
مینا شیخی - تهران  
۲. گلناز صمصامیتهران
گلناز سمسامی  
۳. علی مراد منشتهران
علی مراد منش - تهران
۴. علی ده دلیر
تهران
علی ده دلیر - تهران
 
۵. پیمان نوری
تهران
۶. یاشار علیزادهتهران
یاشار علیزاده - تهران
۷. محمود ولی الهی
تهران
محمود ولی اللهی - تهران

۸. موسی شاهسوند
تهران
موسی شاهسوند - تهران

۹. علی شاهسوند
تهران
علی شاهسوند - تهران

۱۰. حسین یامی
تهران
۱۱. سعید یوسفیتهران
۱۲. حمزه شاهسوندتهران
۱۳. خسرو بختیاریتهران
۱۴. علی بهبودیتهران
۱۵. فریدون کاظمیتهران
فریدون کاظمی - تهران

۱۶. سجاد باقری
تهران

در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر