۱۳۹۸ دی ۱۰, سه‌شنبه

فعالیت تبلیغی کانون‌های شورشی مجاهد خلق و به آتش کشیدن مراکز سرکوب و فریب ودجالیت رژیم در شهرهای میهن – ۱۰دیفعالیت تبلیغی کانون‌های شورشی مجاهد خلق و به آتش کشیدن مراکز سرکوب و فریب  ودجالیت رژیم در شهرهای میهن – ۱۰دی


کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین در شهرهای میهن در ادامه و استمرار قیام فعالیت‌های تبلیغی خود در نصب تصاویر مسعود و مریم رجوی در نقاط مختلف تهران و هم‌چنین به آتش کشیدن مظاهر سرکوب و فریب رژیم شامل مراکز بسیج ضدمردمی و حوزه‌های جهل و جنایت رژیم شب را می‌شکافند و گرمای دیگری به قیام می‌بخشند تا دشمن هرگز گمان نبرد که توانسته قیام را سرکوب کرده و تا مدتی با خیال راحت به چپاول و دزدیهایش ادامه دهد.
کانون‌های شورش و قیام هر لحظه در کمین‌اند که طرحی نو دراندازند و این تلاشها تا سرنگونی محتوم این رژیم پابگور ادامه خواهد داشت.
تهران- کانون شورشی۳۱۵
نصب بنر مسعود رجوی در خیابان قصر با شعار: مسعود رجوی- سرنگونی دشمن ضدبشری محتوم است
تهران – کانون شورشی ۵۰۶
نصب بنر مریم رجوی در خیابان خواجه نصیر طوسی با شعار: خامنه‌ای و روحانی به‌خاطر جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرار بگیرند.
تهران- کانون شورشی۷۲۷
نصب بنر مریم رجوی در شهر قدس با شعار: مریم رجوی- انهدام کاخ ستم و بیداد ولایت فقیه نزدیک است


تهران- -کانون شورشی۲۶۳
نصب بنر مریم رجوی در خیابان سبلان با شعار: کانون شورشی راهگشا و راهنمای نسل شورش و عصیان


تهران- کانون شورشی ۳۱۸
به آتش کشیدن مرکز سرکوب موسوم به حوزه مقاومت بسیج ضد عاشورا و موحدین
تهران- کانون شورشی ۴۴۷
به آتش کشیدن حوزه جهل و جنایت در چیذر موسوم به حوزه علمیه چیدز


ماهشهر - کانون شورشی ۶۱۵
به آتش کشیدن بنر ۹دی رژیم و تصویر منحوس خامنه‌ای
کرج - کانون شورشی ۸۵۲
به آتش کشیدن بسیج ضدمردمی
ایرانشهر- کانون شورشی ۷۳۲
به آتش کشیدن تابلوی بسیج ضدمردمی
بوشهر (جم)- کانون شورشی ۶۱۶
به آتش کشیدن بسیج ضدمردمی

در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر