Monday, December 9, 2019

گزیده مهمترین اخبار از سایت مجاهدین خلق ایرانگزیده مهمترین اخبار از سایت مجاهدین خلق ایران 

  • اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

    انتشار اسامی ۲۰تن دیگر از شهیدان قیام سراسری مردم ایران

    • فراخوان به ملل ‌متحد برای اقدام فوری به‌منظور توقف کشتار و اعزام هیات حقیقت‌یاب به ایران تظاهرات ایرانیان در آمریکا و اروپا در محکومیت کشتار و حمایت از قیام مردم ایران سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی ۲۰تن دیگر از شهیدان قیام سراسری مردم ایران را اعلام کرد. به این ...

گزیده مهمترین اخبار از سایت مجاهدین خلق ایران 


در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha


No comments:

Post a Comment