Tuesday, January 14, 2020

قیام علیه خامنه‌ای در شهرهای میهن -دانشگاه هنر با شعار: مرگ بر دروغگو - روز چهارم سه شنبه 24 دیماه 98قیام علیه خامنه‌ای در شهرهای میهن -دانشگاه هنر با شعار: مرگ بر دروغگو - روز چهارم سه شنبه 24 دیماه 98
شعار ۱۵۰۰ نفر کشته آبان ماست در دانشگاه تهران + فیلم
روز سه شنبه ۲۴ دیماه ۹۸ دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران تجمع کردند. آنها شعار می دادند:
۱۵۰۰ نفر کشته آبان ماست
فریاد فریاد از این همه بیداد
مسئول بی کفایت استعفا استعفا


تجمع نمایشی بسیج در دانشگاه ملی و درگیری بسیج با دانشجویان 
روز سه شنبه ۲۴ دیماه ۹۸ یک تجمع فرمایشی توسط کارگزاران دانشگاه ملی (موسوم به بهشتی) به همراه بسیجیان در جلوی سلف سرویس دانشگاه برگزار شده است.
در این تجمع شعارهای رژیمی از بلند گو داده میشد که دانشجویان نیز در مقابل شعارهای خودشان را میدادند. به همین دلیل بسیجی ها نتوانستند مدت زیادی به تجمع شان ادامه دهند و مجبور شدند سریعتر محل را ترک کنند.
دانشجویان دانشگاه ملی این نفرات رژیمی را که تحت عنوان دانشجو تجمع راه انداخته بودند را نمی‌شناختند .
بسیجی ها از بلندگو شعار می دادند:
اگر دانشجوهستی چرا صورت پوشوندی ؟
عزا عزاست امروز روز عزاست امروز دانشجو ایرانی صاحب عزاست امروز و نوحه می‌خواندند. که در مقابل دانشجویان دانشگاه ملی شعار می‌دادند :
اگر عزادار هستید چرا سه روز نشستید؟
بترسید بترسید ما همه با هم هستیم
دشمن ما همین جاست دروغ  میگن امریکاس
سه‌شنبه، ۲۴دی‌ماه: ازسرگیری تجمعات اعتراضی در دانشگاهها:دانشگاه هنر، پردیس کاربردی با شعار مرگ بر دروغگو
دستهای ما خالیه باتومتو غلاف کن-ما بچه‌های جنگیم بجنگ تا بجنگیم
سه‌شنبه ۲۴دیماه۹۸: چهارمین روز خیزش شجاعانه دانشجویان دانشگاه  ملی (موسوم به دانشگاه بهشتی علیه جنایت سپاه در شلیک موشک به هواپیمای تهران-کیف
رژیم اراذل و اوباش را جمع  کرده تا به مقابله با دانشجویان انقلابی بپردازد اما دانشجویان متحد مقابل مزدوران خامنهای ایستادهاند و یکصدا دانشجویان فریاد می‌زنند:
▪️"اونکه میگه رفراندوم دروغ میگه به مردم"
▪️اگر دانشجو هستین، چرا صورت پوشوندینمطالب مرتبط:

در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha


No comments:

Post a Comment