Wednesday, January 29, 2020

عفو بین الملل : تظاهر کنندگان زندانی در ایران را آزاد کنید


عفو بین الملل : تظاهر کنندگان زندانی در ایران را آزاد کنید

عفو بین الملل، ۲۷ ژانویه ۲۰۲۰ – مقامات ایران تظاهر کنندگان در این کشور را با استفاده های شیوه‌های غیر قانونی از جمله نیروی مرگبار و دستگیری‌های خودسرانه، هزاران نفر را بطور خشونت باری سرکوب کردند.
اکنون این زندانی ها در معرض شکنجه و دیگر بد رفتاری ها قرار دارند.
همین الان برای آزادی آنها فراخوان بدهید.
در آبان ۹۸ نیروهای امنیتی با استفاده از نیروی مرگبار و شلیک بیش از ۳۰۰ نفر از جمله کودگان را کشتند.
هزاران نفر دیگر زخمی شدند. مقامات ایرانی به سرکوب تظاهرکنندگان با دستگیری هزاران تظاهرکننده از جمله روزنامه نگاران، دانشجویان و فعالان حقوق بشر برای ساکت کردن در قبال سرکوب بیرحمانه رژیم ایران ادامه دادند.
این افراد در معرض شکنجه و دیگر بدرفتاری ها قرار داشته اند. آنها با بوکس، کتک، مشت، لگد و شلاق مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. بسیاری از دسترسی به اعضای خانواده و وکیل محروم بوده اند. کودکان ۱۵ ساله همراه با بزرگسالان در زندان هایی که بخاطر شکنجه بدنام هستند شده‌اند.
در تاریخ ۱۱ و ۱۲ ژانویه ۲۰۲۰ نیروهای امنیتی با استفاده غیر قانونی زور علیه تظاهرات کنندگان مسالمت‌آمیزی که در سراسر ایران گرد آمده بودند تا با برگزاری مراسم روشن کردن شمع برای مقصر دانستن مقامات در سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی در ۸ ژانویه که باعث کشته شدن ۱۷۶ مسافر شد اعتراض کنند.
نیروهای امنیتی تظاهرکنندگان را با باتون کنک زندند و با گلوله های ساچمه یی(pointed pellets)، گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشک آور و اسپری فلفل مورد حمله قرار دادند.
برخی از تظاهرکنندگان زخمی شدند که زخم‌های دردناکی داشتند و نتوانستند از ترس دستگیری به بیمارستان مراجعه کنند.
یک تظاهرکننده از تهران گفت آنها در یک مرگ تدریجی ما را می‌کشند. آنها ما را تا سرحد مرگ شکنجه می‌کنند.


پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange  

مطالب ما را در   توئیتر @Bahar iran دنبال کنید


No comments:

Post a Comment