Thursday, January 30, 2020

اظهارات ادی راما درباره حضور مجاهدین در آلبانی- کنفرانس مطبوعاتی نخست وزیر البانی و دبیرکل ناتو -بروکسل ۲۹زانویه ۲۰۲۰
اظهارات ادی راما درباره حضور مجاهدین در آلبانی- کنفرانس مطبوعاتی نخست وزیر البانی و دبیرکل ناتو -بروکسل ۲۹زانویه ۲۰۲۰

ادی راما نخست‌وزیر آلبانی روز چهارشنبه ۹بهمن ۹۸ در کنفرانس مطبوعاتی مشترک که در بروکسل با دبیرکل ناتو داشت در پاسخ به‌این سؤال که بین تیرانا و تهران تبادلاتی بوده که در رسانه‌های اجتماعی هم منعکس شده است آیا این نشان‌دهنده تهدیدی واقعی یا پیامدهایی برای ناتو دارد؟ گفت:
آلبانی مفتخر است که به‌چند هزار نفر از مردمی که جانشان توسط رژیم تهران تهدید شده بود پناه داده است. این بخشی از سنتهای ما بوده بخشی از آنچه هست که ما هستیم.
وی در ادامه افزود: ما تنها کشوری بودیم که بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر از قبل یهودیان را داشتیم. بنابراین ما به‌خوبی می‌دانیم که آلبانی برای یهودیان در دوره‌ هالوکاست یک خانه ایمن بود.
ادی راما اضافه کرد: بنابراین ما این را به‌عنوان یک عملیات انسان‌دوستانه انجام دادیم و این به‌روشنی (یک) اظهاریه علیه رژیم نبود اما ما واقعاً اصلاً نمی‌خواهیم سنت خودمان و سیاست خودمان نسبت به‌این افراد را تغییر بدهیم که نیاز به‌ حفاظت شدن نسبت به‌ رژیمی دارند که جانشان را مورد تهدید قرار داده است.
نخست وزیر آلبانی هم‌چنین تأکید کرد: ما در موضع قوی خودمان می‌ایستیم. از طرف دیگر ما در اینکار تنها نیستیم بنابراین ما بخشی از یک اتحاد بزرگ هستیم و این عملیات را همراه آمریکا انجام می‌شوند.

پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange  

مطالب ما را در   توئیتر @Bahar iran دنبال کنید


No comments:

Post a Comment