Monday, January 13, 2020

نگرانی سازمان ملل از سرکوب تظاهر کنندگان در ایران


نگرانی سازمان ملل از سرکوب تظاهر کنندگان در ایران


استفان دوجاریچ سخنگوی دبیرکل سازمان ملل ‌متحد درباره سرکوب تظاهر کنندگان توسط رژیم آخوندی گفت: اتهامات استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان در ایران باید کاملاً مورد تحقیق قرار بگیرد، گزارشهای مربوط به خشونت علیه کسانی که معترض به سقوط هواپیمای غیرنظامی هستند "نگران کننده " است.
وی افزود: ما تظاهراتی که در ایران برگزار می‌شده است را از نزدیک دنبال می‌کنیم و دبیرکل حقوق آزادی بیان و تشکل در تجمع مسالمت‌آمیز مردم را یادآوری می‌کند.


رویترز نوشت: معترضان در حالی‌که سران ایران را محکوم می‌کردند به خیابان‌ها آمدند، و روز دوشنبه، در سومین روز تظاهرات، پلیس ضدشورش اعزام شد تا با آنها مقابله کند.
تصاویر مربوط به اعتراضات دو روز گذشته نشان می‌داد که افراد زخمی در حال حمل شدن بودند و آثار خون در روی زمین موجود بود.


دوجاریچ درباره سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط سپاه پاسداران گفت: "این بسیار مهم است که مقامات از تحقیقات کامل و شفاف درباره آن ‌چه اتفاق افتاده است، در مورد این حادثه غم‌انگیز، اطمینان حاصل کنند و این تحقیقات... مطابق الحاقی ۱۳کنوانسیون هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی، با دخالت کشورهای مرتبط تحت تاثیر قرار گرفته‌، انجام شود."

در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha


No comments:

Post a Comment