Saturday, February 22, 2020

گزیده مهمترین اخبار از سایت مجاهدین خلق ایرانگزیده مهمترین اخبار از سایت مجاهدین خلق ایران 

گزیده مهمترین اخبار از سایت مجاهدین خلق ایران پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange  

مطالب ما را در   توئیتر @Bahar iran دنبال کنید
بر اندازیم

#سال_سرنگونی

 #قیام_تا_پیروزی

 #مجاهدین_خلق

#درود_بر_کانونهای_دلاور_شورشی

 #من_یک_شورشی_هستم

No comments:

Post a Comment