Wednesday, April 8, 2020

پیام زندانی سیاسی سهیل عربی در پنجمین روز اعتصاب غذاپیام زندانی سیاسی سهیل عربی در پنجمین روز اعتصاب غذا

زندانی سیاسی سهیل عربی ۱۹ فروردین ماه ۹۹، پنجمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر گذاشت.
این زندانی سیاسی از روز ۱۵ فروردین ماه ۹۹ پس از چند روز، مجددا اعتصاب غذا کرد. او علت اعتصاب غذای مجدد خود را  نقض حقوق خود، ظلم مضاعف و بد عهدی مسئولان اعلام کرده و نوشته بود:
«من مرتکب جرمی نشدم، وظیفه خبرنگار بیان واقعیت و انعکاس مشکلات مردم، بالاخص دردمندان جامعه است و من فقط انجام وظیفه کردم و صدای ستم دیدگان بودم، به بی عدالتی اعتراض کردم
سهیل عربی وبلاگ نویس و فعال فضای مجازی که بیش از ۸ سال در زندانهای اوین و تهران بزرگ محبوس است در پنجمین روز اعتصاب غذای خود چنین می‌نویسد:
تو از سکوت اگر به خشم میرسی، باز هم سکوت کن.
آنها اختلاس کردند و جنایت، ظلم و فساد، تخریب و غارت.
ما اعتراض کردیم و به نبرد با ظالم، فاسد و جنایتکار. رفتیم مبارزه کردیم و مقاومت.
آنها پاک دستان و نمایندگان خدا نامیده شدند و ما مجرمان امنیتی خطرناک متهم به فعالیت تبلیغی علیه حکومت ناپاک.
آنان شیاد بودند، و ما آینه بودیم و اسرار مردم فریبی‌شان را رو کردیم.
شیادان مقدسات نامیده شدند و ما مرتد و ضد مقدسات.
در ادامه پیام زندانی سیاسی سهیل عربی در پنجمین روز اعتصاب غذا آمده است؛
ما کار کردیم و تحصیل، آنها غارت و تحمیل، زورگویی و تزریق خرافات.
ما در زندانیم و هر روز مجازات، آنها رها هستند و سازنده مکافات.
تو اما این جنگ بین ما و آنها را را ببین و باز هم سکوت کن و اعلام بی طرفی.
تو از سکوت اگر به خشم میرسی، باز هم سکوت کن. تو که بهترین بی طرفی.
من اینجا از اعتصاب در این شکنجه گاه خشک می‌شوم و می‌میرم. کنار وحید، هدا، غلامرضا و ستار آرام میگیرم. زندگی برای تو ادامه دارد اما تو باز هم بخواب و سکوت.
بیداری خطر دارد بیداری خطر دارد همنوع جان من
این اعتصاب یا با مرگ می‌شکند یا با رهایی.
اما تاریخ هیچیک از ما سه گروه را فراموش نخواهد کرد. نه حکومت فاسد و ستمگر را، نه مبارزان و آزادی خواهان را و نه انسان نماهای بی تفاوت را.
آری بین ستاره‌ها جهانیست موازی با این جا که در آن مبارزان را هیچگاه فراموش نخواهند کرد.
آری بین ستاره ها جهانی است موازی با این جا که درآن مبارزان را هیچگاه فراموش نخواهند کرد. همانگونه که ستار، چگوارا، هدی و سحرها فراموش نشدند.
سهیل عربی ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۹

پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران # #Iran
#سال_سرنگونی #ایران #کروناویروس  #قیام_تا_پیروزی #coronavirus
اعتصاب واعتراض #شورش #زندانیان ، تظاهرات#  سرنگونی #COVID2019  #  اتحادوهمبستگی  - مرگ_بر_دیکتاتور   #مجاهدین_خلق ایران   #IranRegimeChange
مطالب ما را در   توئیتر دنبال کنید @Bahar iran

No comments:

Post a Comment