Wednesday, April 8, 2020

مریم رجوی: به یاد مادر بزرگوار مجاهد فاطمه صادقی «مادر امیرخیزی»مریم رجوی: به یاد مادر بزرگوار مجاهد فاطمه صادقی «مادر امیرخیزی»


مظهر صبر و استقامت و سمبلی از پایداری زن ایرانی در برابر دو دیکتاتوری شاه وشیخ

فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً وَ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى‌ وَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً
سوره نسا آیه ۹۵
»خدا مجاهدان به مال و جان را بر نشستگان از جهاد، برتری بخشیده و همه را وعده پاداش نیکو داده و خداوند مجاهدین را بر قاعدین به اجر و فضیلتی بزرگ برتری داده است.

فروغ فروزان عمر مادر گرامی و عزيزمان، خانم فاطمه صادقی ( مادر امیرخیزی) به خاموشی گراييد.
به روح پرفتوحش درود كه از نيم قرن پيش خستگی‌ناپذیر و مقاوم عليه رژيم‌های شاه و شيخ به مبارزه برخاست و مظهر صبر و استقامت و سمبلی درخشان از پایداری زن ایرانی در برابر دو دیکتاتوری شاه وشیخ و تکیه‌گاه فرزندانشان برای مقاومت و مجاهدت بود.
سراسر زندگی‌اش با مبارزه و رنج توام بود. در دیکتاتوری شاه یا شیخ، سال‌ها و روزها را پشت در زندان‌ها سپری شد یا به دنبال مزار فرزندانش و خبری از آن‌ها در راه شکنجه‌گاه‌های اوین و قزلحصار و گوهردشت کرج بود. اما هرگز روحیه و مقاومت و امیدش را از دست نداد.
بارها به قيمت دستگيری و آزار و اسارت، با شور و شوقی زایدالوصف به اشرف شتافت و می‌گفت که بهترین روزهایم در اشرف و در جمع رزمندگان مجاهد بود.
مقاومت و ایستادگی چنین مادرانی قبل از هرچیز گواه عزم جزم ملت ایران برای به زیر کشیدن استبداد دینی است. ملتی که در نسل‌های پیاپی به سینه این دشمنان خدا و خلق دست رد زده و دینفروشی و قساوت یزیدی آن‌ها را با الهام از فدای مطلق حسینی و خروش زینب کبری پاسخ گفته‌اند.
مادر بزرگوار و مجاهدم فاطمه، در کنار فرزندان مجاهدش، علی، سکینه و نوه قهرمانش فهیمه در آرامش ابدی است.
با دعای رحمت حق و علو درجات، درگذشت مادر بزرگوار و مجاهدم فاطمه، مظهر صبر و استقامت و سمبلی درخشان از پایداری زن ایرانی را به خانواده گرامی امیری‌خیزی و به همه فرزندان مجاهد و مقاومش به‌ویژه لعیا و رقيه و سعید امیرخیزی در اشرف ۳ تسلیت می‌گویم.

پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران # #Iran
#سال_سرنگونی #ایران #کروناویروس  #قیام_تا_پیروزی #coronavirus
اعتصاب واعتراض #شورش #زندانیان ، تظاهرات#  سرنگونی #COVID2019  #  اتحادوهمبستگی  - مرگ_بر_دیکتاتور   #مجاهدین_خلق ایران   #IranRegimeChange
مطالب ما را در   توئیتر دنبال کنید @Bahar iran

No comments:

Post a Comment