Thursday, April 2, 2020

فراخوان مریم رجوی برای اعزام هیأت تحقیق بین‌المللی و بررسی وضعیت زندانهای شیبان و سپیدار اهواز
فراخوان مریم رجوی برای اعزام هیأت تحقیق بین‌المللی و بررسی وضعیت زندانهای شیبان و سپیدار اهوازخانم مریم رجوی روز پنجشنبه ۱۴فروردین ۹۹، با نگرانی شدید از وضعیت زندانهای شیبان و سپیدار اهواز خواهان اعزام هیات تحقیق بین‌المللی به این دو زندان و اطلاع از تعداد شهیدان و مجروحان و وضعیت بیماران گردید.
مریم رجوی از کمیسر عالی حقوق‌بشر و گزارشگر ویژه خواست رژیم را وادار کنند وضعیت و محل نگهداری مجروحان و زندانیانی را که ناپدید شده‌اند اعلام کند.
رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت از خانواده‌ها و بستگان و دوستان زندانیان خواست از پیگیری وضع و حال این اسیران غافل نشوند و تا آزادی بی‌قید و شرط همه آنها از پا ننشینند. رژیم باید همه آنها را آزاد کند و این تنها راه نجات آنها از کروناست.
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران # #Iran
#سال_سرنگونی #ایران #کروناویروس  #قیام_تا_پیروزی #coronavirus
اعتصاب واعتراض #شورش #زندانیان ، تظاهرات#  سرنگونی #COVID2019  #  اتحادوهمبستگی  - مرگ_بر_دیکتاتور   #مجاهدین_خلق ایران   #IranRegimeChange
مطالب ما را در   توئیتر دنبال کنید @Bahar iran 

No comments:

Post a Comment