Friday, February 20, 2015

«خيانت و دنائتي در امتداد توطئه کثیف و ننگین 17 ژوئن» مصطفی قره اوغلانی

ابشار
دیدگاها
مبارزه انقلابی بردوشهای انقلابیونی به پیش میرود که تک تک آنها درورای هرانگیزه و منفعت فردی ، آمادگی مایه گذاری حداکثر برای آرمانها و ارزشهای انقلاب را داشته باشند ، این چنین است که هر انقلابی استمرار یافته و درنهایت به پیروزی میرسد .

آن چیزی که طی ۵۰ سال گذشته درسازمان مجاهدین خلق ایران اتفاق افتاده و بطور مشخص آنچه که در حال حاضر در لیبرتی وقبل از آن در اشرف جریان داشته ودارد ، مصداق همین مساله میباشد . یعنی شعله ور نگاه داشتن مشعل مبارزه انقلابی با هر “بهای ممکن” است .

ازاین جاست که نقش اشرف و لیبرتی بعنوان” کانون استراتژیک نبرد” با دشمن ضد بشری نه بمثابه یک امر ذهنی ، بلکه بعنوان یک اصل و واقعیت مسلم وملموس در این شرایط بغایت پیچیده منطقه ای و بین المللی معنی پیدا میکند . مصاحبه مزدوران و کارگزاران رژیم از جمله پاسدار جنایتکار سلامی و … در فردای حمله جنایتکارانه و ضد بشری به اشرف و شهادت ۵۲ قهرمان مجاهد خلق بهترین گواه براین موضوع میباشد .

درنقطه مقابل ،خط و استراتژی رژیم در این مورد در طی این سالیان ، نابودی و یا تسلیم این کانون شورشی و انقلابی بوده هست و خواهد بود . استراتژی رژیم یک سقف ویک کف و یا یک ماکزیمم ویک می نیموم داشته است.

سقف ویا ماکزیمم آن وادارکردن مجاهدین به تسلیم و ندامت وتوبه ، به منظور به لجن کشیدن هرنوع مبارزه وکف آن استرداد یا نابود کردن همه آنها بوده است که هدف غایی این استراتژی انهدام تشکیلات پولادین مجاهدین میباشد که ۵۰ سال بلاانقطاع که درتاریخ مبارزات مردم ما درهیچ دوره ای سابقه نداشته است ، استمرار داشته است کنش و واکنش هر فرد وگروه و جریانی با این مسئله مبرم وحیاتی خلق و ضدخلق که از قضا مسئله بود و نبودرژیم نیز میباشد ، معرف نقطه مختصات امروزی هرفرد ویا گروه وجریانی و…درمسیر مبارزه حق طلبانه مردم ایران میباشد.

رژیم برای انهدام تشکیلات مجاهدین از برخی از ماموران و مزدوران و لابی های خود کمک میگیرد . این مزدوران به شیوه های مختلف درخدمت رژیم قرارمیگیرند ، مجاهدین را بد تر ازخمینی معرفی میکنند ، مسبب قتل عام اشرفیان را “سیاست های مجاهدین” و” خط و خطوط رهبری “اعلام میکنند ، کمپین خانواده ها راه اندازی میکنند ، خودشان ر ا دلسوز مجاهدین نسبت میدهند و …

اما چه کسی نمیداند که هدف آنها

پیش بردن جنگ نیابتی ولی فقیه ارتجاع و وزارت گشتاپوی اطلا عات بر علیه دشمن اصلی شان ـ مجاهدین خلق و مشخصآ مسعود رجوی میباشد. آنها به بهانه های سخیف ومنطبق با خواست دشمن و اعلام اینکه “استراتژی ارتش آزادیبخش شکست خورده”، “از کجا معلوم که اینطوری است “رهبری مجاهدین میخواهند آنها را ازبین ببرند “، چرا این جوانها رادرلیبرتی نگه داشته اند “،” مجاهدین کلاهبردار “هستند ، و… به پر و پای مجاهدین می پیچند تا با مشوش و مسموم کردن اذهان و فضای سیاسی عملآ شرایط رابه نفع رژیم و بر علیه منافع و مصالح عالیه خلق و انقلاب وتنها آلترناتیو دموکراتیک سمت وسو ده د . و متناسب با نیاز ضروری رژیم هرموقعی که رژیم در بن بستهای لاعلاج بیشتر گیرمیکند ، این مزدوران نیز، بیشتر به این سیاست روی می آورند . و مدد رسان رژیم ددمنش میگردند.

اوج این سیاست کثیف که با همکاری مماشاتگران بین المللی نیز هماهنگ شده بود ،در کودتای کثیف و ننگین ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ اتفاق افتاد .

اگر چه که این یک سیاست شکست خورده است ولی رژیم از فرط استیصال در برابر دشمن وهماورد اصلی خودش به چنین حربه های زنگ زده و شکست خورده ای مجددآ متوسل شده و بقول ضرب المثل معروف ” از این ستون تا آن ستون فرجی است!، تلاش دارد تااز ریزش نیروها و مزدورانش جلوگیری نماید

کر هماهنگی که روحانی وقصیم و دیگر پا منبری های گشتاپوی آخوندی اخیرا شروع کرده اند ،در واقع تلاش برای باز سازی “توطئه شکست خورده ۱۷ ژوئن” و در امتداد آن بوده است .

این مزدوران همانهایی هستند که وسط راه از قطار انقلاب پیاده میشوند و سوار قطارارتجاع میشوند و به همه گذشته خود تف میکنند!

سوال اصلی ازاین مزدوران این است که ، علت عوض کردن ریل و پیاده شدن از قطارانقلاب چه بوده است ؟ همه مزخرفاتی را که اکنون درمورد ا رتش آزادیبخش و رهبری مقاومت میگویید را بارها وبارها درگذشته خودتان ، به مزدورانی مانند خودتان که قبلا همین ریل شما را طی کرده بودند ، جواب داده اید و شما نیز در ا نتهای صف آنها قرار میگیرید .اما یک سوال هم چنان باقی است .کی ، کجا و چند خود را فروخته اید ؟ آن چه را که از مجاهدین میگرفته اید با چه جای نان وآب دارتری عوض کرد ه اید ؟ این همان اصلی ترین سوال است که یقه شما را ول نمیکند و میباید به این اعتراف و اذعان کنید .نکته ای
ه باید آنرا تآکید کرد و بر افشای هر چه بیشتر آن پای فشرد ، این است که : صرفنظر از افشاگریهای روشنگر،متقن و مدلل مفاومت اساسآ نمیشود خود فروشی وتسلیم طلبی و وادادگی به دشمن را با هیچ نوع ماسک و پوشی از نوع منتقد!!! لا پوشانی کرد . چون قبل از هر پارامتری ، نیاز مبرم رژیم در گرداب بحرانهای عدیده وخفه کننده داخلی ، منطقه ای و بین المللی ، نوع دیگری از صف آرایی در مقابل تهدید حیاتی خودش راطلب میکند و با عتاب و فشارها و انتقادات !!سایر مزدوران ، همکاری هر چه بیشتر را میخواهد ( ارسال کارت دعوت از طرف انجمن سحر برای شرکت در کمپین خانواده ها برای حضرا
!! و یا مورد انتقاد !!! وعتاب قرار دادنشان از طرف مزدور حامد صرافپور و بسا فشارهای مستقیم و غیر مستقیم دیگر) و این وادادگان وتسلیم شدگان مسحور شده در کمالات !! سایرمزدوران ، در یک چرخش ولایی تیغ جلاد راخود بدست گرفته و بر گلوی مقاومت میفشارند ( تکرار اتهامات ـ کلمه به کلمه ـ وازرت گشتاپو و بازنشخوارچند باره آنها برای اظهار و اثبات سرسپاری خود بر آستان ولایت . اسید پاشیهای اخیرشان در مقالات سریالی “قدرشناسی مسعود رجوی یا انتقام کشی؟ و”آی دزد آی دزد”و … بیانگر و افشاگراین فرو رفتن و ذوب کامل میبا شد )

و اما وظیفه من و هر ایرانی ضد رژیم و هر آنکسی که مسئله و درد مردم تحت ستم و در اسارت ایران را دارد و بعنوان پشتیبانان و حامیان رزمندگان آزادی در رزمگاه لیبرتی ، این بوده و میباشد که رودروی رژیم جنایتکار و تمامی عمله و اکره این رژیم ددمنش بر حمایت و پشتیبانی خودمان از سازمان پر افتخار مجاهدین بیفزاییم و همانطور که طی این مدت۳۶ ساله از هیچ کمک و مساعدتی دریغ نکرده ایم ، برای هر چه بیشتر شعله ور کردن آتش این جنگ مقدس در مداری دیگر و بالاتر مسئولیت بپذیریم و مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و توطئه چینان بکوبیم تا رزمندگان آزادی در پیشبرد جنگ صد برابر ام انات بیشتری داشته باشند .ضمنا با اطلاعیه های شورای ملی مقاومت مبنی بر مخارج فوق العاده زیاد پزشکی و دارویی رزمندگان آزادی، وجه دیگری از عمق ضد انسانی و ضد بشری تمامی دست اندرکاران و مزدوران با و بی جیره ،و مواجب بگیران از پرده می افتد و بی شک این خود فروختگان در زجر کش کردن و شهادت تمامی شهدای محاصره پزشکی و دارویی و… سهیم می باشند .

برای حسن ختام یکبار دیگر صحبتهای جان جانان رادر عهد پرچم و با رزمندگان آزادی در رزمگاه لیبرتی را مرور میکنیم و بر یزید مجسم زمان، بر شمر و عمربن اسعد و ابن زیاد و… وهمه آنهایی که در این کارزار کثیف وضد انسانی با قدمی و قلمی و…(تا چه رسد به همراهی و هماهنگی چندین و چند ساله در سرکوب وقتل و غارت و شکنجه و شرکت فعال در پروژه ضد انقلابی و ارتجاعی و استعماری انهدام و متلاشی کردن کانون استراتژیک نبرد ،با دشمن ترین دشمنان خدا و خلق هماهنگ شده و در خد مت دستگاه سرکوب قرار گرفته و راه اندازی و آماده سازی کثیف ترین جنگ روانی به لحاظ سیاسی و بین المللی را پی ش بردند … اف لکم و ما تعبدون ) لعنت میفرستیموخطاب به این مقاومت و به این رهبری و به مجاهدان لیبرتی میگوییم ، ما تا روز قیامت با هرکسی که با شما درجنگ است ، درحال جنگ هستیم و باهرکس که با شما از درصلح و صفا است درصلح و صفا هستیم .

انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه

No comments:

Post a Comment