Friday, March 13, 2015

نامه آقاي حسين اسكندريان به كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت ايران انجمن نجات ايران

نامه آقاي حسين اسكندريان به كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت ايران

با احترام، اينجانب حسين اسكندريان، خلبان عضو شوراي ملي مقاومت ايران، بدينوسيله ميخواهم يك مورد تلاش وزارت منفور اطلاعات عليه خودم را از طريق كميسيون به اطلاع عموم هموطنان برسانم.

اخيرا اطلاع پيدا كردم كه برادر همسرم (به نام نوري وثوقي) در حاليكه بخاطر من و سوابقم در تيم پرواز رهبر مقاومت پناهندگي سياسي گرفته و سپس سيتي زن فرانسه هم شده بود، بعد از مراجعه به سفارت رژيم در فرانسه، به ايران تحت حاكميت آخوندها رفته است. وي ابتدا حدود يك هفته به ايران رفته و بعد به فرانسه آمده و مجددا بعد از حدود 10روز همراه همسر فرانسوي اش به ايران بازگشته است و اين بار در مدت اقامتش در ايران در يكي از هتل هاي وابسته به وزارت اطلاعات مستقر بوده است. در اين مدت وزارت اطلاعات ضمن تخليه اطلاعاتي، تور مسافرتي نيز به قم و مشهد و اصفهان و شيراز براي آنها ترتيب داده است. متعاقبا پس از دريافت توجيهات مورد نظر بار ديگر راهي فرانسه شده است.

نيازي به توضيح ندارد كه خزيدن زير قباي ملاهاي خونخوار، توسط يك پناهنده سياسي، كه بر روي خون و رنج صدها هزارشهيد و زنداني سياسي موفق به دريافت استاتوي پناهندگي سياسي شده، يك خيانت آشكار است كه سيتي زن شدن بعدي هم بر بار اين خيانت مي افزايد، زيرا كه بر روي همان پناهندگي سياسي تابعيت مربوطه را كسب كرده است. از طرف ديگر واضح است كه مانند بسياري نمونه هاي ديگر در تاريخچه شوراي ملي مقاومت ايران، آخوندهاي ضد بشر از اين طريق براي من به عنوان يك عضو قديمي شورا با توجه به سابقه ام از سال 1360، دام پهن كرده اند و الا شكار طرف مربوطه في نفسه چندان بهايي نداشته و ندارد.

اما من به محض اطلاع از خيانت اين فرد، اولاً، رابطه خودم را با او بكلي قطع كردم.

ثانيا به وزارت بدنام اطلاعات مي گويم، اينگونه تو‌طئه ها، در مورد اينجانب عكس عمل ميكند و عزمم را براي پاي فشردن بر مرزبندي ها و خطوط استوار مقاومت براي سرنگوني رژيم تروريست و منفور آخوندي جزم تر ميكند.

ثالثا به همه هم ميهنانم تأكيد ميكنم كه براي مقابله با توطئه هاي تروريستي رژيم آخوندي و ممانعت از گسترش شبكه اطلاعاتي و تروريستي آن در خارج از ايران، تنها راه، مرزبندي هرچه قاطع تر با رژيم ضد بشري ولايت فقيه است و همچنانكه در بيانيه ملي ايرانيان (كه منهم از امضاء كنندگان آن به عنوان مصوبه شورا هستم) تصريح شده است: «طرد و تحريم اين رژيم خط قرمز پيكار آزادي ملت ايران است و عبور از اين خط قرمز كه حصار حياتي و مرزبندي ملي ايرانيان در برابر حاكميت آخوندي است، ازسوي هرفرد يا جريان سياسي هرچند سابقه يا داعيه مخالفت با رژيم داشته باشد خيانت و خروج از جبهه مخالفين رژيم محسوب ميشود».

علاوه بر اين من معتقدم همچنانكه در 33 سال گذشته ثابت شده و به چشم ديده ام، تشبثات آخوندها از طريق كارزار اهريمن سازي و پرونده سازي و زد و بند با دولتها عليه جنبش مقاومت و همچنين به كار گرفتن عوامل گوناگون و اقدامات خائنانه نظير دو عضو باصطلاح مستعفي شورا (قصيم وروحاني) و چه از طريق به كار گرفتن افراد زبون و سست عنصر مانند نوري وثوقي، صفوف مقاومت و ايرانيان ميهن پرستي را كه حول اين مقاومت خونبار گرد آمده اند، هوشيار تر و مستحكم تر و عزم آنها ر ا براي سرنگوني فاشيسم ديني حاكم بر ايران جزم تر ميكند.

به واقع ارگانهاي پناهندگي كشورهاي غربي ميبايد پناهندگي و اقامت كساني را كه توسط رژيم آخوندي آلوده و يا خريده شدند و به ايران رفتند لغو و آنها را اخراج كنند چرا كه علاوه بر لطمه اي كه از اين طريق به همه پناهندگان واقعي وارد مي آيد، اين قبيل خيانت كاران مستعد ترين افراد براي بكارگيري توسط وزارت اطلاعات آخوندي و گسترش شبكه جاسوسي و تروريستي در اين كشورها هستند.
28بهمن 1393 - 17فوريه 2015

- See more at: http://www.iranncr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3116&catid=29&Itemid=137#sthash.xxCLLIi7.H9zLSnPA.dpuf

No comments:

Post a Comment