Wednesday, April 8, 2015

حلقه مفقوده جواد شفايي انجمن نجات ايران


پس از پایان مذاکره هسته ای لوزان وصدور بیانیه ی مشترگ گروه 5+1 محور تفاهم سیاسی ،هسته ای تا حال این موضوع جزو خبرهای مهم روز جهان بوده است . به و یژه درداخل کشور که در رأس خبرها قرار دارد، طوریکه مخالفان و موافقان این مذاکره همچنان با همدیگر سخت درگیرند و دامنه ی این درگیری هر روز بیشتر می شود، مهمتراینکه بدلیل ضریب حساسیت و خطیر بودن این مذاکره خامنه ای رهبر ولی فقیه ارتجاع مجبور به سکوت شده است و تلاش کرده پیشمرگه هایش را به عنوان جاده صاف کن وارد صحنه کند .چون پاسدار قالیباف و آخوند فلانژ احمد علم الهدا امام بازار جمعه مشهد و پاسدار بسیجی محمدحسن فیروز آبادی یکی پس ازدیگری اعلام حمایت از مذاکره هسته ای لوزان کردند. دردنباله پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه رژيم ازموضع ضد آمریکایی و تأکید بر لغو تحریم ها و دفاع از تأسیسات هسته ای ازتیم مذاکره کننده هسته ای روحانی حمایت کرده است، خامنه ای هم مشغول ارزیابی هست که چه موقع باید وارد صحنه شود . 
همانگونه که در آمریکا هم این موضوع مذاکره هسته ای لوزان مطرح هست. آنچنانکه تبدیل به چالش جدی میان جمهوریخواهان و کنگره ی آمریکا باا وباما شده است . 
البته نخست و زیر اسراییل هم جزو یکی شاکیان اصلی سرسخت این مذاکره ی هسته ای لوزان می باشد . 
اما گذشته از هورا کشان موافق و هو کنندگان مخالف این مذاکره هسته ای لوزان حلقه مفقوده ای هم وجود دارد که مخالفان و موافقان هسته ای علاقه ای به اشاره کردن به این حلقه مفقوده ندارند، درصورتیکه سکوت شان بسیار سئوال برانگیز است، زیرا که مدعیان نمی گویند که چگونه برنامه ی هسته ای پنهان رژیم فاشیست دینی فاش شد؟ 
این سکوت برای این شگفت انگیر و تعجب آوراست که هنگام جنگ 8 ساله ضد ميهنى خمینی با عراق، جنگنده های اسراییلی موفق به بمباران تأسیسات هسته ای عراق شدند. جهان غرب به خصوص آمریکا نه تنها این اقدام تجاوزگرانه حمله نظامی به تأسیسات اتمی عراق اعتراضی نکردند که آن را تأیید نمودند ولی وقتی سازمان مجاهدین برنامه و تأسیسات هسته ای پنهانی رژیم فاشیست دینی ایران را فاش کرد، بها یا هزینه ی بسیار سنگین موشک باران یکی از قرارگاه های مجاهدین از سوی پاسداران و ارتش همراه با بمباران هوایی جنگنده های رژیم فاشیست دینی ایران خسارات مالی وتلفات انسانی را متحمل شد، 
البته پس از اشغال نظامی عراق که با حمایت حاکمان تهران انجام گرفت . مجاهدین خلع سلاح شدند .این اقدام موازی سیاست توی لیست سیاه تروریستی گذاشتن مجاهدین از سوی وزارت امور خارجه آمریکا شد. پس ازآن هرچه بدفعات مجاهدین و شورای ملی مقاومت بیشتر اسرار مخفی تأسیسات هسته ای رژیم راافشا کردند. بهای سنگین تر تهاجمات وحشیانه ی نظامی ضد انسانی جنایت علیه ی بشریت در اشرف و لیبرتی را پرداختند و تاکنون ادامه دارد، زیرا که مدام خبرهای جانباختن رزمندگان جان برکف لیبرتی بدلیل اعمال محدودیت های دارویی و پزشکی ودرمانی بازتاب داده می شود درحالی که اوباماهم همچنان به سکوت خود و عدم پایبندی تعهدات حفاظت و حراست آمریکا از مجاهدین لیبرتی ادامه می دهد. 
حال سئوال است که توقعی از اوباما و مقامات آمریکایی وگروه 5+1 و هوراکشان موافق مذاکره ی هسته ای حامیان رژیم نیست .چون اینان از منافع خود دفاع و حمایت می کنند و برای شان مهم نیست مردم ایران درچه شرایط اسفباری قرار گرفته اند . ولی تعجب برانگیز است که مدعیان اپوزیسیون های رنگاوارنگ وطنی مخالفان رژیم چرا درا ین مورد سکوت کرده و به نقش کلیدی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت هیچ اشاره ای نمی کنند؟ 
جواد شفايى 
عضو اتحاد زندانیان سیاسی متعهد به سرنگونی

No comments:

Post a Comment