Thursday, April 23, 2015

اطلاعات رژيم ايران دوباره برگ خانواده هاي اشرفي‌ها را بازي مي كند - صافي الياسري

 

پنج شنبه, 03 ارديبهشت 1394 00:00 
اطلاعات رژيم ايران دوباره برگ خانواده هاي اشرفيها را بازي مي كند - صافي الياسري


برگرفته از سايت كتابات -
اين برگي است كه اطلاعات رژيم ايران در كمپ اشرف هم بازي كرده بود. عليرغم اين كه اين كار فشارهاي زيادي را روي مجاهدين آورد، به خصوص اين كه گروههاي مختلفي از ايران و غرب و همچنين مزدوران محلي در عراق و صدها بلندگو براي تهديد كردن آنها به قتل و اعدام و شكنجه به اشرف آورده مي شدند اما مجاهدين با بي محلي خودشان، آن را سوزاندند. سفارت ايران هم كه اين گروه مزدور و ترسو – بله ترسو- را حمايت مالي مي كرد، نا اميد شد چرا كه شير ترسناك است حتي اگر در قفس خودش باشد از همين رو اشرفيها عليرغم اين كه مشغول كارهاي خودشان بودند اما اين گروههاي مستحق سرزنش را مي ترسنداند. در خلال چند ديدار و برخورد با بعضي از اين افراد، برايمان مشخص شد كه آنها آنطور كه ادعا مي كنند خانواده اشرفيها نيستند. آنها البته شايد سابقا عنوان خانواده اشرفيها را داشتند اما اين اسم را فراموش كرده بودند و به جاي آن اسامي مبهمي را مي گفتند كه حقيقت آنها را آشكار مي كرد. بعضي ديگر هم زير فشار وجدان خودشان بودند چرا كه آنها را از روي اجبار و باتهديد به دستگيري و مصادره اموال آمده بودند. بعضي ديگر هم از غرب آمده بودند، و اگر چه مجاهدين گفتند كه اين افراد خانواده يشان هستند اما از ديدار با آنها بر اساس شروط سفارت ايران، خودداري كردند و گفتند كه شهر ما اشرف است و مثل گذشته در آن به روي شما باز است و مي توانيد وارد آن شده و با تك تك فرزندان و خانواده خود با آزادي تمام و بدون مداخله ديگري، ديدار كنيد. مجاهدين هم با آغوش باز از شما استقبال مي كنند. اما نيات سوء و سمت و سوي تحريك آميزي كه مفاد آن از رسانه هاي داخلي و خارجي ايران آمده بودند مي گفتند كه اشرفيها اجازه ديدار با خانواده هايشان را ندارند. اين حرف كاملاً نادرست است و تا زماني كه درهاي كمپ اشرف به روي خانواده ها باز بود هتل «تهران» (منظورش هتل ايران است در اشرف) و ساختمانهاي فرش شده و فاخر با تمام وسايل امكانات و غذا براي آنها آماده بود و زمان تركشان به آنها هدايا هم مي دادند. اين موضوع قبل از به عهده گرفتن مسؤليت كمپ از طرف نيروهاي عراقي بود كه در هاي آن را به روي همه قفل كرد. من شخصاً با اين خانواده ها در هتل و ساختمانهايش ديدار كردم و آنها خيلي خوشحال بودند از اين كه با خانواده يشان و ديگر مجاهدين همراه فرزندانشان كه براي دوستان و خانواده هايشان در ايران پيامهاي شفاهي مي فرستادند، ديدار مي كردند. آنها همچنين در اين پيامها آرزوها و ديدگاههاي مبارزاتي خود براي ايران آزاد فردا و خلاص شدن از كابوس آخوندها، بيان مي كردند. الآن بعد از ماهها سفارت رژيم ايران مجدداً برگ خانواده ها – شايسته سرزنش- را بازي مي كند تا اشرفي هاي ليبرتي را خشمگين كند و چهره آنها را خراب كند و آنها را به شكلي نشان دهد كه واقعيت آنها نيست. اما آنها {سفارت ايران} مانند گذشته چيزي جز شكست نصيبشان نخواهد شد و مانند آن چه كه پشت ديوارهاي اشرف چشيدند، پشت درهاي ليبرتي هم جز جامهاي نا اميدي و سرافكندگي را سر نمي كشند. 
يكي از دوستان در بغداد مي گويد كه تعدادي از هتلها در مناطق كراده و علويه و نزديك تئاتر ملي هستند كه سفارت ايران تعدادي از اتاقها و بخشهاي آن را براي خانواده هاي ايراني موهومي كه در واقعي گروههايي هستند كه بازي خانواده هاي محروم از ديدار فرزندانشان پشت درهاي ليبرتي، با آنها انجام مي شود. روز سه شنبه 14آوريل 2015 مقاومت ايران در اين رابطه گزارشي را ارائه كرد كه در آن مي گويد: 
«عوامل كميته سركوب اشرف و ليبرتي از جمله سرهنگ صادق محمد كاظم و سرگرد احمد خضير، يك گروه از مأموران وزارت اطلاعات رژيم آخوندي و نيروي تروريستي قدس را زير عنوان خانواده مجاهدان ليبرتي به محل گروهان پليس حفاظت كمپ ليبرتي بردند، به شناسايي اطراف كمپ پرداخته و پس از چند ساعت آنها را برگرداندند. بر اساس گزارشهايي كه از داخل كشور به مقاومت رسيده، مزدوران قرار است روزهاي بعد نيز به ليبرتي برده شوند. 
اين مأموران در حالي به ليبرتي منتقل شدند كه براي نزديك شدن به اين كمپ بايد از چندين نقطه بازرسي عبور كرد و رد شدن از آنها تنها با كمك نيروهاي امنيتي عراقي امكانپذير است. 
سفر اين افراد به عراق و حضور آنها در ليبرتي كه بهطور كامل توسط سفارت رژيم آخوندي در بغداد سازمان داده شده، بدون ترديد امنيت مجاهدان ليبرتي را به خطر انداخته و زمينه ساز كشتار و حمام خون هاي بعدي در ليبرتي است. اين امر به وضوح يادداشت تفاهم امضاء شده بين دولت عراق و ملل متحد در 25دسامبر 2011 و تعهدات مكتوب و مكرر آمريكا و ملل متحد نسبت به امنيت و سلامت ساكنان ليبرتي را نقض مي كند. 
در روز 6آذر 1393 مقاومت ايران طي اطلاعيه يي هشدار داد كه وزارت اطلاعات آخوندي و نيروي قدس درصددند بار ديگر شماري از مأموران و مزدوران خود را زير نام خانواده مجاهدين و ديدارهاي خانوادگي به عراق اعزام نمايند تا به يك كارزار كثيف عليه مجاهدان ليبرتي مبادرت كنند. 
پاسدار حسن دانايي فر سفير رژيم آخوندي در بغداد در روز 26آبان ماه 1393 كه به اشرف رفته بود «اظهار اميدواري كرد كه به زودي خانواده هاي دردمند و رنج كشيده اعضاي سازمان مجاهدين خلق به ديدار با عزيزانشان در اردوگاه ليبرتي نايل گردند و به جدائي و حرمان آنان پايان داده شود». اين پاسدار جنايتكار يك ماه قبل از آن در 24مهر در ديدار با يكي از عوامل وزارت اطلاعات در سفارت رژيم آخوندي گفته بود ”به تلاش هايش براي برقراري ارتباط بين اعضاي گرفتار در فرقه رجوي و خانواده هايشان ادامه داده و در اين راه از تمامي ظرفيتهاي سفارت جمهوري اسلامي ايران در عراق استفاده نمايد“ (سايتهاي وزارت اطلاعات). 
رژيم آخوندي از بهمن 1388 تا دي ماه سال 1390 با اعزام گروهي از مزدوران تحت عنوان خانواده مجاهدين و استقرار آنها در كنار اشرف به صورت شبانه روزي با 320 بلندگو به شكنجه رواني ساكنان اشرف مشغول بود. قبل از قتل عام 10شهريور 1392 در اشرف نيز رژيم آخوندي گروهي از همين مزدوران را در اطراف اشرف مستقر كرده بود. 
انتقال مزدوران وزارت اطلاعات به ليبرتي در حالي است كه هزاران عضو خانواده ساكنان ليبرتي كه در اروپا و آمريكا زندگي مي كنند يا خود را به زحمت از ايران به اين كشورها مي رسانند، 7سال است به رغم مراجعات متعدد به سفارتهاي عراق هيچگاه اجازه ورود به عراق و ديدار با فرزاندانشان را نيافتند. در همين دوران نه وكلاي مجاهدين و نه پارلمانترها و فعالان حقوق بشر و حتي نمايندگان مجلس عراق اجازه ورود به اشرف يا ليبرتي را نداشته اند. 
پيش از اين در پي نامه اعتراضي نماينده ساكنان ليبرتي به معاون يونامي در مورد انتقال مأموران رژيم به اطراف ليبرتي، معاون نماينده ويژه دبيركل در عراق در روز 15اكتبر 2012 نوشت: ”مقامات عراقي چنين موضوعي را قاطعانه رد كرده است و... قوياً مي گويند چنين چيزي را توهين به حاكميت ملي خودشان مي دانند. مضافا بر اين من به شما اطمينان مي دهم كه يونامي با اطمينان مطلق هيچ كسي را به هيچ عنوان اجازه نمي دهد به كمپ ليبرتي دست يابد“ ». 
بر اساس آن چه كه در بالا ذكر شد ما آزادگان عراق كه با ديده انساني به پناهندگان ايران بازداشت شده در ليبرتي نگاه مي كنيم و اعضاي مقاومت ايران را تأييد كرده و با آنها همدردي و همبستگي داريم، صدايمان را به همراه آنها كه نسبت به عواقب اين گونه رفتار هشدار مي دهند، بلند مي كنيم. همچنين با آنها اتفاق نظر داريم كه اين حقيقت را عنوان مي كنند كه فرستادن مزدوران رژيم آخوندي به كمپ ليبرتي، زمينه ساز ارتكاب قتل عام ديگري مي باشد. همچنين تأييد مي كنيم كه وارد كردن رژيم ايران به پرونده ساكنان ليبرتي جنايتكارانه است و از حكومت آمريكا و سازمان ملل كه بارها به صورت مكتوب تعهد داده اند كه سلامت و امنيت اين ساكنان را فراهم كنند، مي خواهيم كه گامي فوري بردارند تا از انجام هرگونه اقدامي از طرف رژيم ايران و عوامل مزدورش تحت هر عنواني كه باشد در اطراف كمپ ليبرتي، ممانعت شود. 
همچنين رسانه هاي عراقي آزاد را فرامي خوانيم كه براي تبليغات و نوشته هاي مغرضانه و ساختگي كه به شيوه تبليغات مأجور انجام مي شود، زمينه اي فراهم نكنند چرا كه هدف آن تحريك براي كشتار و جنايتي غيرانساني عليه ساكنان ليبرتي مي باشد. سابقه اتفاقات گذشته بر آن چه كه مي گوييم تأكيد دارد. و اين از شرف كار مطبوعاتي و رفتار قانوني و انساني به دور است كه در زمينه سازي براي كشتار و تحريك براي آن، مشاركت كند. همچنين بايد بر اساس قانون «رم» اين را مد نظر قرار دهد كه هيچ فرقي بين مرتكب جنايت و كسي كه به جنايت مستقيم يا غيرمستقيم تحريك مي كند وجود ندارد، همچنين فرقي بين كسي كه ماشه را ميچكاند و كسي كه به اين كار امر مي كند و يا برايش تحريك مي كند و يا كسي كه در برابر آن ساكت است وجود ندارد. اين كار شايسته اخلاق عراقي و عربي و اسلامي نيست.

 
 ~-------------------------------------
مخابرات الايرانية تلعب ورقة عوائل الاشرفيين من جديد
صافي الياسري
الثلاثاء، 21 نيسان، 2015
هي ورقة سبق ان استخدمتها المخابرات الايرانية في مخيم اشرف واحرقها المجاهدون باهمالها وعدم اعتبارها او الاهتمام بها ،مع انها كانت تسبب لهم الكثير من المضايقات بخاصة حين استخدمت المجاميع التي استقدموها من ايران والغرب ومن العملاء المحليين في العراق المئات من مكبرات الصوت التي تضج بالتهديدات بالقتل والاعدام ولعقوبات التي لا تقف عند حد ،وحين ياست السفارة الايرانية التي كانت تمول هذا الحشد المرتزق والمرعوب ،نعم المرعوب - ،فالاسد مرعب حتي وهو في قفصه وكذلك الاشرفيون كانوا يرعبون هذه المجاميع – اللملوم – حتي وهم منشغلون في تدبير امورهم اليومية ، كان هؤلاء بحسب معاينتنا لهم ولقاءاتنا مع بعضهم ،ليسوا من عوائل الاشرفيين كما يدعون فهم وان زودوا ببعض الاسماء علي انهم من ذويهم الا انهم كانوا ينسون هذه الاسماء ويتلفظون اسماءا مبهمة كانت تكشف حقيقتهم نبينما اسر لنا بعضهم تحت وطأة اعصار الضمير ،انهم انما جاءوا مرغمين مهددين بالاعتقال ومصادرة الاموال ،وبعضهم جيء به من الغرب ولكن المجاهدين وان اعترفوا انهم من عوائلهم رفضوا مقابلتهم علي وفق شروط السفارة الايرانية ،وقالوا لهم ان مدينتنا – اشرف – مفتوحة لكم كما كانت من قبل ويمكنكم دخولها ومقبلة ابنائكم وذويكم بكل حرية وعلي انفراد ودون تدخل من الحد وستستضيفكم المجاهدات والمجاهدون بكل رحابة صدر ولكن سوء انوايا والتوجه التحريضي بنية اعلامية موجهة للداخل الايراني وللخارج مفادها ان ذويهم غيرمسموح لهم بان يقابلوا عوائلهم نوهو امر عار عن الصحة فلطالما كانت ابواب مخيم اشرف مفتوحة للعوائل وكان فندق طهران يعج بهم وكذلك الفلل والشقق الفخمة المؤثثة بكل وسائل الراحة والطعام والهدايا الجاهزة عند المغادرة ، كان ذلك قبل ان تستلم القوات العرالقية الولاية علي المخيم لتقفله امام الجميع ،وكنت شخصيا التقيهم في الفندق وتلك الفلل وكانوا من اسعد الناس في لقاءاتهم بذويهم وببقية المجاهدين الذين كانوا يعدونهم ابناءهم ايضا واصدقاءهم ويحملون منهم رساةلهم الشفهية وتحياتهم الي ذويهم في ايران واحلامهم وصورهم الكفاحية من اجل غد ايان الحرة والخلاص الوطني وازاحة كابوس الملالي ،والان ومنذ عدة اشهر تخطط السفارة لاعادة اللعب بذات ورقة العوائل – اللملوم – لاغاظة الاشرفيين في ليبرتي وتشويه سمعتهم واظهارهم بمظهر لا يكشف حقيقتهم بل يزورها ،انما لن يحصدوا الا الفشل كما حصدوه سابقا ولن يتجرعوا علي ابواب ليبرتي الا كؤوس الخيبة والخذلان كما تجرعوها علي اسوار اشرف .
يقول احد الاصدقاء من بغداد ان عددا من الفنادق في الكرادة والعلوية وقرب امسرح الوطني حجزت فيها السفارة الايرانية عددا من الغرف والاجنحة لعوائل ايرانية موهومة هي في الحقيقة تلك المجاميع التي ستناط بها مهمة لعب ادوار العوائل المحرومة من مقابلة ذويها علي ابواب ليبرتي وذكر تقرير للمقاومة الايرانية بهذا الصدد انه في يوم الثلاثاء 14 نيسان/ إبريل 2015 نقل عناصر لجنة قمع أشرف وليبرتي بمن فيهم العقيد صادق محمد كاظم والرائد احمد خضير، مجموعة من عملاء وزارة مخابرات نظام الملالي وقوة القدس الإرهابية تحت عنوان عوائل مجاهدي ليبرتي الي مقر فوج الشرطة المكلفة بحماية مخيم ليبرتي ثم قاموا بعملية التعرف علي أطراف المخيم وأعادوهم بعد عدة ساعات. وتفيد التقارير الواردة من داخل ايران الي المقاومة الإيرانية انه من المقرر ان يتم أخذ هؤلاء العملاء الي ليبرتي مجددا خلال أيام قادمة.
ويأتي إقتراب هؤلاء العملاء الي ليبرتي في الوقت الذي يحتاج ذلك الي العبور من عدة حواجز تفتيش للاقتراب الي هذا المخيم حيث لايمكن ان يتم عبور هؤلاء الا بمساعدة من قوات الأمن العراقية.
لاشك فيه ان زيارة هؤلاء الأفراد إلي العراق وحضورهم في ليبرتي بادارة وتنظيم سفارة نظام الملالي في بغداد يعرضان أمن مجاهدي ليبرتي للخطر ويمهدان الطريق أمام قتلهم وايقاع حمامات دم لاحقة في ليبرتي، الأمر الذي ينتهك بوضوح مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2011 وكذلك التعهدات التي قد قطعتها امريكا والأمم المتحدة خطيا مرارا وتكرارا تجاه أمن وسلامة سكان ليبرتي.
وسبق أن حذرت المقاومة الإيرانية في بيان اصدرته بتاريخ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 بان وزارة مخابرات نظام الملالي وقوة القدس تعملان من جديد علي ارسال أعداد من عملائهم ومجنديهم تحت يافطة عوائل المجاهدين واللقاءات العائلية الي العراق لكي يطلقوا حملة قذرة ضد مجاهدي ليبرتي.
ان الحرسي حسن دانائي فر سفير نظام الملالي في بغداد الذي ذهب الي اشرف بتاريخ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 « أعرب عن أمله بان تلتقي العوائل المنكوبة والمضطهدة لأعضاء منظمة مجاهدي خلق بذويهم في معسكر ليبرتي وبذلك ينتهي عهد الفصل والحرمان في ما بينهم». وكان هذا الحرسي المجرم أعطي قبل شهر من ذلك التاريخ في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 خلال لقائه بأحد عناصر وزارة المخابرات في سفارة نظام الملالي في بغداد «وعدا لمواصلة جهوده لترتيبات لقاء بين الأعضاء القابعين في زمرة رجوي وعوائلهم وتسخير كافة جهد سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في العراق بهذا الصدد». (المواقع التابعة لوزارة المخابرات الإيرانية)
وكان حكم الملالي مشغولا طيلة فترة من شباط/ فبراير 2010 الي يناير/ كانون الثاني 2012 بارسال مجاميع من عملائه الي العراق تحت يافطة عوائل مجاهدي خلق ونشرهم بجوار أشرف واستخدام 320 مكبرة صوت علي مدار الساعة ليمارسوا التعذيب النفسي بحق السكان. كما قام نظام الملالي بنشر مجموعة من نفس العملاء بجوار اشرف قبل ارتكاب الابادة الجماعية في اشرف في الأول من ايلول/ سبتمبر 2013.
ويأتي نقل عملاء وزارة المخابرات الي ليبرتي بينما يعيش آلاف من أفراد عوائل سكان ليبرتي في اوروبا وامريكا أو يوصلون أنفسهم من إيران الي هذه الدول بمشقات كبيرة الا انهم ورغم مراجعاتهم المتكررة الي سفارات العراق منذ 7 سنوات لم يتم السماح لهم بدخول العراق واللقاء مع أبنائهم علي الاطلاق.
وفي هذه المرحلة كان محامو المجاهدين والبرلمانيون ونشطاء حقوق الإنسان وحتي نواب البرلمان العراقي غير مسموح لهم بدخول اشرف أو ليبرتي.
وسبق لنائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق وفي معرض رده علي الرسالة الاعتراضية التي ارسلها ممثل سكان ليبرتي اليه بشأن نقل عناصر النظام الي اطراف ليبرتي، كتب في 15 تشرين الأول/ اكتوبر 2012 يقول: « رفض المسؤولون العراقيون هذا الموضوع رفضا قاطعا ... ويقولون بقوة انهم يعتبرون ذلك إهانة إلي سيادتهم الوطنية. اضافة الي ذلك انني أؤكد لكم ان اليونامي لا تسمح علي الاطلاق بدخول أحد الي مخيم ليبرتي بأي شكل من الأشكال».
وعلي وفق ما ذكرنا اعلاه فاننا احرار العراق الذين ننظر بانسانية الي محتجزي ليبرتي من اللاجئين الايرانيين وبعين التعاطف والتضامن والتاييد لاعضاء المقاومة الإيرانية نرفع اصواتنا معهم وهم يحذرون من عواقب هذه السلوكيات ونتفق معهم اذ يذكرون بحقيقة أن ارسال عملاء نظام الملالي الي مخيم ليبرتي يعد تمهيدا لإرتكاب إبادة أخري كذلك التاكيد أن إدخال النظام الإيراني في ملف السكان يعتبر عملا إجراميا ونطالب الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة اللتين تعهدتا مرات عديدة خطيا بتوفير سلامة وأمن سكان مخيم ليبرتي إلي اتخاذ خطوة عاجلة للحيلولة دون أي تحرك من قبل النظام الإيراني وعناصره العميلة في اطراف مخيم ليبرتي تحت أي عنوان كان.))
كما ندعو وسائل الاعلام العراقية الحره الا تفسح المجال للدعايات والكتابات المغرضة والملفقة ان تمر ،تحت باب – اعلان مدفوع الاجر – فالغاية هي التحريض علي القتل وارتكاب مجازر لا انسانية ضد سكان ليبرتي وثمة سوابق وقائع تؤكد ما ذهبنا اليه وليس من شرف المهنة ولا من سياق السلوك القانوني والانساني المساهمة في تهيئة بيئة القتل والتحريض عليه فهو فضلا علي خضوعه لقانون روما الذي لا يفرق بين مرتكب الجريمة والمحرض عليها ولو بشكل غير مباشر ،بين الضاغط علي الزناد والامر به والمحرض عليه والساكت عنه ،لا يليق باخلاقياتنا العراقية العربية الاسلامية .»

No comments:

Post a Comment