Thursday, April 30, 2015

نادر نادري از مأموران شبكه اطلاعاتي رژيم در اروپا

نادر نادري از مأموران شبكه اطلاعاتي رژيم در اروپا 

 نادر نادري در مرداد ماه سال 83 در تيف به شبكه وزارت اطلاعات وصل شد و در ارتباط با مزدوران بهزاد عليشاهي و جواد فيروزمند، يكي از هستههاي اوليه وزارت بدنام را به همراه محمد رزاقي، محمد كرمي، مجيد روحي و حسن پيرانسر در آنجا تشكيل داد.
وزارت اطلاعات براي تسهيل ارتباطات آنها يک دستگاه  تلفن موبايل دراختيارشان گذاشته و آنها از اين طريق، اخبار و اطلاعات تيف را روزانه به اطلاعات گزارش ميكردند.
وي حتي در تيف  هم مورد تنفر خيلي ها بود و وي را«نادر پاسدار» يا«نادر اطلاعاتي» مي گفتند.
نادر نادري در تيف، از طريق مزدور جواد فيروزمند به حاجي(در سفارت رژيم) پيغام داد، در صورتي كه به من كمك كنيد تا به خارج بروم قول همكاري مي دهم و عليه مجاهدين فعاليت خواهم كرد.
پس از تعطيلي تيف، گشتاپوي آخوندي، مأموران خود را در مقري در شهر اربيل عراق، جنب کنسولگري رژيم اسکان داد تا آنها را متشکل نمايد. اين محل پاتوق عوامل رژيم براي جذب ساير نفرات تيف بود.
نادري به همراه برخي ديگر از مزدوران از جمله محمد کرمي، محمد رزاقي(محمد رذل)، مجيد روحي و… صحنه گردان پاتوق وزارت شدند.
توجيه، به روز كردن و فرستادن نفرات جديدالاستخدام به ايران يا كشورهاي اروپايي توسط مأموران وزارت اطلاعات از جمله امامي واسماعيلي انجام مي شد.
نادر نادري، محمد رذل و… نفرات را تشويق به همكاري با رژيم كرده و از آنها ميخواستند تا با مراجعه به سفارتخانه و كنسولگريهاي رژيم در كردستان عراق يا بغداد از كمك هاي رژيم و عواملش برخوردار شوند.
در اوايل فروردين87 وزارت اطلاعات نادر پاسدار، محمد كرمي، محمد رزاقي و مجيد روحي را بطور مخفيانه و با يك ماشين مشكي وابسته به خانه فرهنگ رژيم در اربيل، به تهران برد.
آنها پس از آموزشها و توجيهات ضروري با هزينه و امكانات گشتاپوي آخوندي، براي اجراي مأموريتهاي جديد عليه مجاهدين و مقاومت ايران و پناهندگان سياسي به فرانسه اعزام شدند.
نادر نادري از آن پس تا كنون يكي از لمپن پاسدارهاي صحنه گردان نمايشات و پروژههاي مختلف وزارت عليه مجاهدين درفرانسه و به خصوص در استان والدواز مي باشد.
وي هم چنين يكي از عناصر دستگاه جاسوسي و جمع آوري اطلاعات در پوشش فعاليتهاي فرهنگي براي مافياي اطلاعات فاشيسم مذهبي است.
از ديگر مأموريتهاي نادر پاسدار، نامه نگاري به مالكي براي توجيه و مشروع كردن جنايت عليه اشرفيها، مراجعه به نمايندگيهاي ارگانهاي بين المللي، اراجيف نويسي در سايتهاي وزارت، شركت در جلسات مزدوران، مصاحبه با سربي و …  مي باشد.
 
نادر نادري در جمع مزدوران هم پالگي خود
 مسعود خدابنده- كريم حقي- حامد صرافپور-  محمد بازيارپور

برخي  از اقدامات مذبوحانه
در آستانه گردهمايي پرشكوه و عظيم مقاومت براي تغيير رژيم آخوندي كه در 6تيرامسال(سال1393) در سالن عظيم ويلپنت پاريس، گشتاپوي آخوندي چند مأمور و پادوي خود در كل اروپا به پاريس روانه كرد تا چند نمايش خياباني، و خانگي برگزار كنند.
علاوه بر نادر پاسدار، مأمورين و سياهي لشكرهاي وزارت هم چون حميرا محمدنژاد، زهرا معيني، رابعه شاهرخي، محمد كرمي، سبحاني “چاقوكش فياپ”، محمد رذل، قربانعلي حسين نژاد،  بتول سلطاني، بتول ابراهيمي، علي جهاني، مهدي سجودي، ادوارد ترمادو، مهدي نيكبخت و … در اين نمايش شركت داشتند.
رژيم جست و خيزهاي مزدورانش را درشبكه هاي تلويزيوني خود منعكس كرد، از جمله تلويزيون جام جم، شبكه خبر، كانال يك و….
بدنبال آن سايتهاي زنجيرهيي وزارت از جمله اينترلينك، نجات، موسسه راهبردي ديدهبان ِرژيم … ولگردي خياباني اين اراذل و اوباش را درج كردند.
از آنجا كه آخوندها شكست سختي در ممانعت از برگزاري گردهمايي عظيم مقاومت را متحمل شده بودند، روز قبل از اجتماع بزرگ مقاومت(5تير93)، جام جم رژيم گفت:
«جداشدگان از [مجاهدين] در ميدان سن ميشل پاريس تجمع كردند تا از اين طريق … از مسئولان اروپا به‌ويژه فرانسه بخواهند تا سركردگان اين گروهك را از شهر اورسوراز در 40كيلومتري شمال غرب پاريس اخراج كنند».
 

تشبثات مايوسانه گشتاپوي ملايان عليه  ويلپنت پاريس - خرداد91
آخوندها كه از فعاليتهاي سياسي و بين المللي مقاومت و همبستگي ملي ايرانيان در گردهماييهاي سالانه مقاومت به خود ميلرزند مذبوحانه تلاش ميكنند با اعزام مأموران و شكنجه گران اطلاعات آخوندي به پاريس، و با به كار گرفتن مهره هاي مستعمل و مزدوران پيشاني سياه خود و گردآوردن آنها در فرانسه بر ابعاد شكست هاي فضاحت بار در مقابله با مقاومت ايران سرپوش بگذارند.
در همين راستا در آستانه گردهمايي بزرگ 3 تير91 ايرانيان در ويلپنت پاريس، اطلاعات آخوندي از چند ماه پيش در صدد برآمد دست به تدابير و اقداماتي بزند كه تأثيرات آنرا به خيال خودش كم كند.
به همين منظور وزارت اطلاعات تعدادي از مستخدمين خود از جمله نادر نادري، محمد حسين سبحاني، مهدي خوشحال، ادهم طيبي، علي اكبر راستگو، همايون كهزادي، محمود سپاهي، غفور فتاحيان، سعيد ناصري، عليرضا نصرالهي، حامد صراف پور، حسن پيرانسر، جعفر ابراهيمي، محمد رزاقي و محمد كرمي را با مبالغ قابل توجهي كوك كرد تا در خيابانهاي پاريس دم بجنبانند.

نادر نادري نادر پاسدار و محمد كرمي محمد رذل
يك جفت لمپن در تظاهرات خياباني!

نامه نگاري و مراجعه به ارگانهاي بين المللي
يكي از وظايف مشخص شده مأموران وزارت اطلاعات در خارج كشور مراجعه و نامه نگاري به ارگانهاي بين المللي به منظور شيطانسازي از مجاهدين و مقاومت ايران، مشروع كردن جنايت دولت نوري مالكي و زمينهسازي براي كشتار بيشتر مجاهدان اشرفي بود.
در همين رابطه پاسدار نادر نادري به همراه همتيمي هاي اطلاعاتي خود از جمله حميد سياه منصوري، حسن پيرانسر و منصور نظري … در ولگرديهاي خود در پاريس با مراجعه به اين ارگانها به دروغپردازي مي پرداختند.
از ديگر مأموريتهاي رذيلانة شبكه گشتاپوي آخوندي جعل كردن سند و شاهدسازي براي زمينه سازي، مشروع كردن در كشتار و قتل عام اشرفيها ميباشد. مراجعه به سفارت عراق در پاريس و ارسال نامه به پسرخواندة ولي فقيه ارتجاع در عراق در همين راستا است.:

«آقاي نوري المالکي نخست وزير محترم عراق
با تقديم احترام … خوشبختانه امروز از طريق رسانه هاي خبري مطلع شديم که هيئتي از دولت محترم عراق به رياست آقاي موفق الربيعي به پادگان اشرف در عراق مراجعه نموده ورسمأ خواهان بسته شدن اسارتگاه اشرف شدند ما از اين اقدام قانوني و بشر دوستانه قدرداني و حمايت نموده و اميدواريم که اين نوع اقدامات قانوني ادامه بابند...ما جداشدگان اين فرقه نيز از شخص شما و هيئت محترم عراقي سپاس گزاريم. با کمال احترام امضاء کنندگان ذيل:
1- محمد رزاقي 2- حسن پيرانسر 3- حميد سياه منصوري 4- محمد بازيار پور 5- نادر نادري 6- منصور نظري 7- حامد صرافپور-9دي1387
 

قسمتي افشاگريهاي علي پاك
در رابطه با فعاليتها و ارتباطات عوامل اطلاعات در اروپا، علي پاك، كه خود نيز مدتي را بين خائنين بوده ولي بعد از اطلاع از رابطه هاي آنها با رژيم و مأموريت هاي آنها عليه مجاهدين و مقاومت ايران، تصميم به جدايي از آنها گرفته و اقدام به افشاگري نمود، در بخشي از يك گزارش روشنگر به دبيركل عفو بين الملل در26فروردين88 نوشته است: لينك به افشاگري علي پاك
1. فعاليت هاي وزارت اطلاعات و عوامل وابسته به آن درتيف: از بدو ورود به تيف نقش رژيم و افراد وابسته به آن برايم كاملا محسوس و مشخص بود. افرادي كه در تيف به خدمت رژيم در آمده بودند، خطوط وزارت اطلاعات را از طريق ملاقات حضوري و يا تماس تلفني دريافت كرده و به اجرا مي گذاشتند. كساني مانند نادر نادري، محمد رزاقي، محمد كرمي، مجيد روحي، جمشيد چارلنگ، حسن پيرانسر، حامد صرافپور، حميد سياه منصوري و … شبكه اصلي وزارت اطلاعات در تيف را تشكيل ميدادند.…
5. شبكه وزارت اطلاعات دركشورهاياروپائي: با ارتباطات نزديكي كه با علي قشقاوي داشتم بتدريج متوجه شدم تشكيلاتي از «جداشده ها» در كشورهاي مختلف بخصوص فرانسه، آلمان، هلند وجود دارد كه كار اصلي آنها ضديت با مجاهدين و شوراي ملي مقاومت است. در هر كشور يك يا چند سرشبكه وجود دارد كه به علي، نفر وزارت اطلاعات در سفارت رژيم در فرانسه وصل هستند.
علي قشقاوي براي اخذ دستورات وزارت اطلاعات چندين بار به صورت غيرقانوني از طريق كشور تركيه به ايران تردد داشته است. بنا به اعتراف خودش آخرين بار سال گذشته از طريق كشور تركيه به ايران رفته سپس بازگشته است. قشقاوي درآخرين سفرش ترتيب اعزام تعدادي از تيفيهايي كه به ايران رفته بودند نظير نادر نادري و محمد رزاقي و محمد كرمي را به كشور فرانسه داده است.
7. شبكه وزارتاطلاعات درفرانسه:
مسؤليت عناصر وابسته به رژيم در فرانسه برعهده كريم حقي(مقيم هلند) و جواد فيروزمند(مقيم فرانسه) است كه هر دو آنها به همان مأمور وزارت اطلاعات رژيم در فرانسه به نام علي وصل هستند و علي خطوطي را كه بايد به پيش ببرند به آنها ابلاغ كرده و هزينه هاي ماهيانه آنها را مي پردازد.…
نفراتي كه به كريم حقي وصل هستند عبارتند از: عباس صادقي نژاد، حسن پيرانسر، حميدسياه منصوري، نادر نادري، محمد رزاقي، منصور نظري، حامد صرافپور، محمد بازيارپور و محمد كرمي كه در يك انجمن پوششي وزارت اطلاعات به نام ”ايران باستان – راه درخشان” فعاليت ميكنند.…
سرنوشت عبرت انگيز
با يك بازنگري به سرنوشت خوار و ذليلانه اين مأموران وزارت بدنام اطلاعات، مي توان سرنوشت مابقي مزدوران را نيز حدس زد.
هماينك بهزاد عليشاهي بيش از 6 ماه است كه توسط سازمان اطلاعات و امنيت هلند دستگير گرديده و كماكان در زندان به سر مي برد.
سرنوشت مزدور حميد سياه منصوري بسيار رقت انگيزتر است. چرا كه نامبرده پس از افشاگريهاي مقاومت ايران و در پايان مأموريت برون مرزي، از سوي وزارت اطلاعات به مركز (تهران) فراخوانده شد و در مركز خبرگزاري نيروي تروريستي قدس (تسنيم) رونمايي گرديد.
مزدور حامد صرافپور را رژيم بعد از پايان دوره مصرفش در اروپا، از پاريس به نزد خودش فراخواند و هم اينك در دوره گرديهاي وزارت و انجمن نجاست به لجن پراكني و دفاع فعال از رژيم و مزدورانش مشغول است.
 
حامد صرافپور در نمايشگاه رژيم در تهران- سال93

بدين ترتيب مٌهر تأييدي صدباره در صحت و حقانيت و خدشه ناپذيري افشاگريهاي مقاومت ايران در خصوص شبكه مافيايي گشتاپوي آخوندي و مأموران ريز و درشت آن شد.
آيا سرنوشت و مقصد بعدي نادر نادري و ساير جاسوسان و مأموران گشتاپوي آخوندي از هماكنون روشن و مشخص نيست؟!  
 
    
 انگيزه و هدف فعاليتهاي جاسوسي مأموران وزارت اطلاعات و اقدامات تروريستي آخوندها به هيچوجه براي پليس امنيتي كشورهاي اروپايي جديد و پنهان نيست.
همچنانكه ،مأموريتهاي جاسوسي و گردآوري اطلاعات با پوشهاي مختلف، و حمله و هجوم عليه پناهندگان سياسي و مخالفين رژيم نيز، سرپل اقدامات تروريستي براي گشتاپوي آخوندها محسوب ميشود.
مقاومت ايران با يادآوري مصوبه آوريل 1997شوراي وزيران اتحاديه اروپا كه ورود و حضور عوامل ‏اطلاعات رژيم ايران را در كشورهاي اروپايي ممنوع ميكند، خواستار دستگيري و محاكمه و اخراج مزدوران اطلاعات آخوندها در كشورهاي عضو اتحاديه اروپاست.
مأموران گشتاپوي آخوندها نه تنها عليه اپوزيسيون رژيم و عليه پناهندگان و پناهجويان ايراني، بلكه عليه امنيت و آرامش ‏كشورهاي اروپايي عمل ميكنند و فاشيسم ديني در شرايط نياز آنها را مورداستفاده تروريستي قرار ميدهد.

No comments:

Post a Comment