Monday, May 25, 2015

عملیات ویژه رزمندگان سوریه، هلاکت یکی از افسران بلندپایه رژیم اسد


رزمندگان سوریه در عملیاتی ویژه سرتیپ ستاد بسام الم هنا یکی از افسران بلندپایه رژیم اسد را به همراه هفتتن از همراهانش در دمشق به هلاکت رساندند. 
این مزدور عضو هیأت عملیات و مسؤل طراحیهای نظامی ارتش اسد بوده است.

No comments:

Post a Comment