Friday, May 29, 2015

آژانس: مذاکرات اتمی با رژیم تهران به بن بست رسیده اس

آسوشیتدپرس امروز در گزارشی از وین نوشت: همزمان با تشدید تلاش های بین المللی برای دستیابی به توافق هسته ای با رژیم ایران، آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه گزارش داد که یکی از عناصر کلیدی، یعنی ارزیابی این سازمان درباره ادعاهای مربوط به فعالیت رژیم تهران در زمینه تسلیحات هسته ای، اساسا به بن بست رسیده است.

آژانس روی 12 فعالیت ادعا شده تمرکز دارد که به تلاش های رژیم ایران برای ساخت بمب هسته ای اشاره می کند، از قبیل این اتهام که تهران روی ساخت خرج هسته ای برای موشک های خود فعالیت کرده است.

گزارش محرمانه اژانس که روز جمعه منتشر شد و این خبرگزاری به نسخه ای از آن دست یافت نشان می دهد که رژیم تهران هنوز از تحقیقات آژانس در این زمینه جلوگیری می کند.

در این گزارش آمده است: رژیم ایران از ماه اوت هنوز اقدامات جدید و عملی برای پیشبرد روند تحقیقات پیشنهاد نداده است.

آژانس به دنبال مصاحبه با مقاماتی است که مظنون به دست داشتن در برنامه تحقیقات و توسعه سلاح اتمی در ایران هستند. این سازمان همچنین به دنبال بازدید از سایت هایی است که برای این قبیل فعالیت ها به کار گرفته شده است. ولی در شرایطی که رژیم ایران و شش قدرت جهانی در حال نزدیک شدن به پایان ماه ژوئن به عنوان ضرب الاجل تعیین شده هستند، مقامات در تهران تاکید می کنند که اجازه چنین مصاحبه ها یا بازرسی هایی را نخواهند داد.

در این گزارش که برای شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل منتشر شد آمده است: آژانس درباره وجود احتمالی فعالیت های هسته ای اعلام نشده مرتبط با سازمان های نظامی از قبیل فعالیت های مربوط به ساخت خرج هسته ای برای موشک ها، همچنان نگران است.

در این گزارش آمده است: رژیم تهران ملزم است که به صورت کامل با آژانس درباره همه مسائل باقیمانده به ویژه آنهایی که باعث ایجاد نگرانی درباره جنبه های نظامی احتمالی برنامه هسته ای آنها شده است همکاری کند و از جمله، امکان دسترسی بدون تاخیر به همه سایت ها، تجهیزات، افراد و اسناد مورد نظر آژانس را فراهم نماید.

No comments:

Post a Comment