Tuesday, August 4, 2015

انجمن نجات ایران .همنوایی سوته دلان سلطنت ولایت فقیه - سیاوش جعفری

انجمن نجات ایران 
پس از خوردن جام زهر اتمی و عقب نشینی خامنه ای از شعار استراتژیک بمب اتمی به
مثابه تضیمن بقای رژیم ولایت فقیه ، رفسنجانی گفته بود باید حواسما ن باشد که، از این شرایط مجاهدین  استفاده نکنند.
یکی ازکارگزاران رژیم هم در محفلی برای تعدادی ازجوانان گفته است : ما در این شرایط باید خیلی حواسمان به مجاهدین باشد، بیشتر از خارج کشور داخل کشور مد نظراست که آنها مردم و جوانان را به سمت خودشان جذب نکنند.  مجاهدین تنها نیرویی هستند که:
 اولا : سازمان و تشکیلات دارند.
ثانیا : شعار نو برای جوانان و زنان دارند به همین خاطر برای نسلی که آنها را هم خیلی نمی شناسند و نسبت به حوادث اولیه انقلاب بی خبرهستند جاذبه دارند آنها در فضای مجازی در همه جا هستند.
ازهمه مهمتر همه میدانند ،آنها بودند که فعالیت های هسته ای  ما را برملا کردندو ما را به این نقطه رساندند که خودمان پروژه ای را که میلیاردها دلار برای آن سرمایه گذاری کردیم تعطیل کنیم. پس چه بخواهیم و چه نخواهیم آنها میتوانند ازاین شرایط بهره برداری کنند،آنها سالها روی این پروژه انرژی گذاشته اند که خطشان را به جلو ببرند . ازآنجا که طی این سالها هیچ  گروه دیگری بجز مجاهدین در زمینه اتمی با ما مخالفت علنی نمیکرد ، به منطور مقابله با آنها باید ازظرفیت های همه گروههای دیگر حتی اگر مخالف نظام هم باشند استفاده کنیم . ما باید به هرطریق ممکن  این کار را انجام بدهیم.
مصاحبه های رسوای آیه الله بی بی سی و صدای امریکا با شکنجه گران و روسای دوایر مختلف ساواک شاهنشاهی که آموزگار شکنجه گران و بازجویان نظام ولایت فقیه مانند علوی و مجبتی حلوایی و لاجوردی میباشند،  درراستای تقویت خط رفسنجانی – روحانی میباشد.
دردوران بعد ازخوردن زهر اتمی که شرایط اجتماعی و سیاسی بیش ازهرزمان دیگری آماده بهره برداری مجاهدین میباشد، آیت الله بی بی سی و صدای امریکا به دست و پا افتاده اند که به کمک نظام سلطنت ولایت فقیه بشتابندکه مجاهدین بهره برداری لازم را نکنندو یا حداقل کمتر بکنند.
البته همکاری شاه و شیخ  سابقه طولانی دارد ، عوامل و اعوان وانصار خمینی دربهمن ماه سال 56، که بوی سرنگونی نظام شاهنشاهی  به مشام میرسید. با این تحلیل که مجاهدین دشمن اصلی ما هستند و نه رژیم شاه ، در زندان سه بار«سپاس شاهنشاه »گفتند تا از زندان آزاد شده به تبلیغ علیه مجاهدین بپردازند .آنزمان هم تحلیل آنها این بود که دشمن اصلی ما مجاهدین ونیروهای چپ و مارکیسیت ها میباشند و نه ساواک وشاه .
اعتراف موسوی رئیس قسمت ضد جاسوسی ساواک  به همکاری او و سایر ساواکی ها از اوایل انقلاب با  تایید خمینی دجال وهمکاری با ماشاالله قصاب و راه اندازی گشت های تعقیب و مراقبت بعد از سال 60 برای ضربه زدن به مجاهدین به نام «عبدالله پیام» نیز موید همین مساله میباشد .
رادیو بی بی سی و صدای آمریکا هم که طی همه این سالها ، الک خود را به میخ اصلاح طلبان قلابی نطام آویخته اند تلاش میکنند که با مخدوش کردن چهره مجاهدین آنهم از زبان دو جنایتکار ساواک که علی القاعده باید به خاطر جنایاتشان محاکمه شوند وعرفان قانعی فرد همکارآخوند جنایتکار روح الله حسینیان  نیز درهمین راستا میباشد .
این تلاشهای مذبوحانه که البته دست خالی و استیصال رژیم آیه الله بی بی سی و صدای امریکا را نشان میدهد . بیشتر بی آبرویی دست اندرکاران این رسانه ها ی استعماری و البته بیطرف!!؟ را برملا میسازد .
رژیم باید به چه رسوایی و فلاکتی افتاده باشد که برای لجن پراکنی علیه مجاهدین به شکنجه گران ساواک متوسل میشود . ولی از قدیم میگفتند که ارتجاع جاده صاف کن استعمار است،  « البته این را هم باید اضافه کنیم ،درصورتی که یک آلترناتیو قدرتمند وجود نداشته باشد». صدای تغییر نظام آخوندی بیش  از هر زمان دیگربه گوش میرسد همه جنایتکاران و شکنجه گران درهرموقعیتی که باشند روزی به دست عدالت سپرده خواهند شد.
هم چنان که درتاریخ نظام فاشیزم هیتلری اتفاق افتاد . تقریبا دو سال قبل روزنامه ها معتبر جهان نوشته بودند :
«لاسلو چاتاری، یکی از متهمان ارتکاب جنایات جنگی در دوران فاشیسم نازی، روز شنبه دهم اوت ۲۰۱۳ در سن ۹۹ سالگی و در آستانه برگزاری دادگاه خود در ماه سپتامبر، به علت ذات الریه در بیمارستانی در بوداپست پایتخت مجارستان درگذشت.»
مردم ایران جنایات ساواک شاه و شکنجه گران سلطنت مطلقه فقیه را نه می بخشند و نه هرگزفراموش میکنند . برای سپردن آنها به عدالت و قانون بازهم صبرخواهند کرد تا روز سرنگونی سلطنت ولایت فقیه و آن روز دیر نیست .


No comments:

Post a Comment