Friday, February 26, 2016

اعتراف یک سایت رژیم مبنی بر بروز اختلافات شدید بین ایران وروسه بر سر مناقشات سوریهبرگرفته از اسرار پشت پرده ،26 فوریه 2016:

لینک به منبع :
 یکی از سایتهای فعال رژیم در جنگ سوریه نوشت که اختلافات زیادی بین روسیه وایران بر سر مناقشات سوریه وجود دارد
قبلا هم بارها این سایت بنام تحولات جهان اسلام نوشته بود وبطور مستقیم یا غیرمستقیم از زبان جناحهای پاسداران وحزب الله نوشته بود "که روسیه نهایتا بما خیانت میکند روسیه منافع خود را دنبال میکند" این امر باعث شقه در میان نیروهای حزب الله وهمچنین در میان جناح های مختلف سپاه پاسداران شده بود 
بطوری که تعدادی مخالف جنگیدن واعزام به سوریه بودند وروسیه را خائن میدانستند  تعدادی از این پاسداران بعدا به دادگاه کشیده شده ومحاکمه نظامی شدند که شمع خانی نیز به آن اعتراف کرده بود.
با این بحث ها سر آتش بس آن جناح بیشتر دور گرفته ومیگوید نگفتیم روسیه بما خیانت میکند حالا چه کار کنیم آتش بس در هر حال به نفع مردم سئریه وبه ضرر خامنه ای وپاسداران واسد میباشد

این سایت بصورت زیر اختلافات بین ایران وپوتین را بیان کرده است (تحولات جهان اسلام سایت رژیم وفعال در امور سوریه) تفاوت رویکرد غرب با ایران و روسیه در مناقشه سوریه از ابتدا تا کنون کاملا مشخص بوده. تعریف ایران و روسیه از مخالفین معتدل با آنچه غرب به عنوان مخالفین معتدل در سوریه میشناسه تفاوت بنیادی داره. هر چند حتی ایران و روسیه هم در موضوع سوریه در مواردی اختلاف دیدگاه دارند اما در این مورد هم نظرند.  از دید ایران و روسیه معارض معتدل، گروهی هستند که سلاح رو زمین گذاشته و با مشخص کردن مطالبات و چهارچوبهاشون به طور فعال و بدون پیش شرط وارد روند گفتگوهای سیاسی سوری-سوری بشن.

No comments:

Post a Comment