Sunday, May 29, 2016

همكاري عربي با مقاومت ملي ايران .. يك ضرورت اجتناب ناپذير است

همكاري عربي با مقاومت ملي ايران .. يك ضرورت اجتناب ناپذير است
منبع :  روزنامه السياسه- كويت
« داود البصري- تحولات اوضاع در شرق قديم, و فرو رفتن رژيم متجاوز ايران در جنگ سوريه كه به مرزهايي از توهم گسترش و توسعه طلبي رسيد كه تاريخ معاصر شرق تا كنون بخود نديده بود, تصميم گيرندگان استراتژيك در جهان عرب را وادار به رسم سناريوها و اتخاذ تدابير, و برداشتن گامهايي فراگير در صحنه كه مي تواند با اين وضعيت متحول مقابله كند و خنثي كردن طرحها و روش خصمانه و وقيحانه رژيم آخوندهاي متجاوز مي‌كند ....
علي لاريجاني رئيس پارلمان ايران بلندپروازيهاي خصمانه رژيمش را پنهان نكرده است او مي‌گويد نهاد سپاه پاسداران تروريست يك نهاد جهادي فرامرزي است! يعني ابزار جنگي كه در خدمت رژيم آخوندي است و طبق مكانيزم توطئه حركت مي‌كند و در مرحله بعد براي جنگ با كشورهاي عربي خليج طبق طرحي ترسيم شده و به دقت آماده شده در همكاري با هسته‌هاي مخفي و تروريست وابسته به رژيم ايران در جهان عرب كه برخي از آنها افشا شده گسترش خواهد يافت, در همين حال هسته‌هاي ديگري را نيز براي اجراي آنچه در (روز موعود) يا ساعت صفر ايران به آن نياز دارد مهيا و آماده مي‌كند. حمله خصمانه رژيم ايران به مردم سوريه با سرازير كردن ارتشهاي تروريست براي ناكام گذاشتن انقلاب سوريه و نجات رژيم جنايتكار و نامشروع سوريه از سرنوشت محتوم آن, ميزان نقش استراتژيك و مؤثري كه نيروهاي اپوزيسيون ملي ايران, و در رأس آنها گروه (مجاهدين خلق ايران) در افشاي طرحها و خباثت نيروهاي سلطه طلب تروريست ايراني ايفا مي‌كنند را نشان داد, كمااينكه شوراي ملي مقاومت ايران در پاريس اطلاعات بسيار مهمي از درون ايران منتشر كرد كه اسامي و مراكز و اطلاعات كامل بسيار سري و دربسته و پرونده‌هاي دخالت و جنگ نظامي فاشيستي رژيم آخوندي در سوريه را مشخص مي‌كند, اين شورا علنا اطلاعيه‌هاي كاملي را درباره ميزان نيروهاي ايراني و شكستها و طرحها و شيوه‌ها و ماهيت طرز فكر فرماندهان آن منتشر كرد, اينها اطلاعاتي است كه عمق نفوذ اين اپوزيسيون در پيكره داخلي و رهبري اين رژيم و نقش مؤثر آن در افشا كردن طرحهاي اين رژيم را نشان مي‌دهد كه هدف آن زمينه‌سازي براي كنارزدن و انداختن آن در زباله دان تاريخ است. و جهان عرب كه امروز وارد نبرد بود و نبود با رژيم ايران و كفتارها و هسته‌ها و باندهاي فرقه‌گراي آن شده كه چهره شرق را با داغ هاي ارتجاع و ننگ و جنايت و آشوب و تروريسم خراب كردند با ايجاد يك ائتلاف استراتژيك محكم و عملي و سيستماتيك با اپوزيسيون ملي ايران, و برپايي پلهاي اعتماد و همكاري و به شمار آوردن اين اپوزيسيون به عنوان صداي مشروع و واقعي مردم ايران- كه همگي ما به عنوان اعراب و مسلمان در انتظار بناي بهترين روابط در آينده با آن هستيم- و نيز با تقويت همكاري و مشاركت استراتژيك در مورد آن چيزي كه در خدمت منافع خلقها مي‌باشد و نيروهاي خلقهاي ايران و اعراب را به سمت آنچه بين آنها مشترك است سمت و سو مي‌دهد, از آنچه هست بسيار قويترمي‌شود. ....
امروز نشانه‌هاي بسياري از گشايش فراگير عربي و مشخصا خليجي به روي اپوزيسيون ملي ايران نمايان شده و بطور استراتژيك چشم اندازهاي عظيمي براي همكاري در پهنه‌هاي مختلف بازمي‌شود, و اپوزيسيون ايران توان و شايستگي و صلابت نيروها و زنان و مردان مبارز خودرا در تحمل انواع سختيها و درمقابله با بي‌رحمترين و فاشيستي‌ترين رژيم درتاريخ شرق نشان داده است. ...كمااينكه رژيم آخوندي هسته‌هاي سرطاني شرير خودرا درهمه سو ازمشرق و مغرب مي‌گستراند, اما جنگ خصمانه آن در شام توسط ارتش و سپاهش كه در آنجا مستقر شده اعلام جنگي روشن به جهان عرب است!!, پس منتظر چه هستيد اي عاليجنابان و اي بزرگواران؟

دستانتان را به سوي برادرانتان در مقاومت ايران دراز كنيد آنها كه كاروانهاي عظيمي از شهدا را در مقاومتي مشروع در برابر فاشيسم رژيم ويرانگر عمامه‌ها كه متعهد به صدور آشوب به شرق شده تقديم كردند. اين فرصتي تاريخي است كه به دست آمده است, نگذاريد مانند گذر ابر از دستتان برود, در شكست دشمني سلطه جويانه ايران بر مردم سوريه پيروزي و حمايت از اراده مقاومت ملي ايران قرار دارد و از طريق انتقال اين نبرد به داخل ايران, همكاري استراتژيك و محكم بين جهان عرب با اپوزيسيون ايران تنها‌ترين راه حل براي از بين بردن طمعهاي باندهاي وحشي و فرقه‌گراي بيماريست كه از تهران مي‌آيند.. واقعيتهاي صحنه مي‌گويد مقاومت ملي ايران همپيماني طبيعي و آماده براي جهان عرب است.. پس به خدا توكل كنيد».

No comments:

Post a Comment