Sunday, May 29, 2016

المانيتور- چرا هردو مجلس آمريكا امكانات خودشان را آماده روي تحريم ايران حفظ كرده‌اند

المانيتور

چرا هردو مجلس آمريكا امكانات خودشان را آماده روي تحريم ايران حفظ كرده‌اند

 سايت المانيتور  نويسنده: جوليان پكت (Julian Pecquet)

پشت صحنه, قانونگذاران در هردو مجلس و هردو حزب با هم روي قانون جامعي كار ميكنند كه بدنبال تنبيه كردن ايران بخاطر نقض حقوق بشر, آزمايشهاي بالستيك و ساير فعاليتهايش هستند. اين استراتژي مي تواند كمك در توضيح اين كه چرا يك لايحه در تجديد تحريم روي بخش انرژي ايران كه در آخر سال تمام مي شود, كميتة بانكي سنا با وجود حمايت دو حزبي از تصويب آن, حاضر به صحبت در مورد آن در 11ماه گذشته نبوده است.

سناتور رابرت منندز دموكرات از نيوجرسي گفت, ”احساس من روي طرف جمهوريخواه اين است كه رهبري حاضر نخواهد شد تنها ادامه [قانون تحريم ايران] را بدون تحريمهاي بيشتر قبول كند, بديهي است من ميخواهم انجام شود, تمام. ولي اگر بتوان كمك كرد بستة بزرگتري را پيش برد, اين چيز خوبي است.“ منندز ، تعدادي از اعضاي كميتة روابط خارجي سنا كه مخالف توافق ايران بودند, براي ماه‌ها با رئيس كميته باب كوركر جمهوريخواه از تنسي, روي لايحه تحريمهاي گستردتر كار كرده اند. در 11مه كوركر به المانيتور گفت, اين تلاش در آستانه موفقيت است. كوركر گفت, ”ما يك لايحة دو حزبي داريم, و آماده مي‌شويم كه بزودي آن را به جريان بيندازيم.“ منندز گفت پروندة اخير نيويورك تايمز درباره مشاور سياست خارجي اوباما, بن رودز, فقط قانونگذاراني را كه به توافق شك داشنتد تقويت كرد
اعضاي كنگره به همين ترتيب به طور فزاينده‌يي نيت خودشان را در دنبال كردن ايران با هرچيزي كه آنها بتوانند جمع كنند نشان مي دهند. 9 مه سخنگوي مجلس پل رايان, جمهوريخواه از ويسكانسن, سرمقاله‌يي در سايت خبري آنلاين راستگراي اينديپندنت ژورنال ريويو نوشت ”قبل از اين كه اين رئيس جمهور دوره‌اش تمام شود, ما براي جلوگيري دولت او از دادن امتياز بيشتر به ايران بايد هركاري كه ممكن است انجام دهيم. اين شامل سد كردن هرگونه تلاش براي آسانتر كردن انجام تجارت با دلار براي ملاها در تهران است. ما همچنين متعهد در تجديد قانون تحريم ايران در پايان امسال هستيم.“  رايان قول داد, ”در هفته‌اي كه مي آيد“ ”جمهوريخواهان كنگره يك چشم اندازه فراگير براي امنيت ملي به كشور ارائه خواهند كرد.“
براي ماه‌ها رئيس كميتة روابط خارجي كنگره ادرويس, جمهوريخواه از كاليفرنيا, و عضو ارشد اليوت اٍنگل, دموكرات از نيويورك, روي چنين لايحه‌يي كار كرده‌اند.”اٍنگل به المانيتور گفت, من ميخواهم مطمئن شويد براي هرچيزي كه تحت برجام JCPOA) ) [طرح جامع اقدامات مشترك] , وعده داده شده پاهاي ايران در آتش باشد [مورد حسابرسي قرار گيرد] , و اگر نقضي از طرف ايران وجود دارد, ما ميخواهيم با آنها برخورد كنيم.“  هرچند, اٍنگل گفت, او ميتواند از يك قانون تجديد مستقل تحريم ايران كه نظر قانونگذاران بعنوان يك طرفداري حياتي در مورد تقلب ايران در تعهدات هسته اي خود تحت (JCPOA ) است, حمايت كند. مقامات دولت اوباما از كنگره درخواست دست نگهداشتن بر سر تمديد براي اين زمان كردند , با اين استدلال كه تحريمهاي چند جانبه در سازمان ملل متحد را بدون استفاده از حق وتو - اگر ايران قصد فريب دادن داشته باشد - ميتوان دوباره برقرار كرد. اما روشن نيست اگر رئيس جمهور چنين لايحه يي را وتو كند (چه بايد كرد) . اٍنگل گفت, من فكر ميكنم هر موضوعي جايگاه خودش را دارد. من تصويب شدن يك لايحه (ISA ) مستقل را ترجيح ميدهم. ولي من همچنين موافق در اعمال اين لايحه و لايحه‌ ديگر هستم.
دموكرات ارشد در كميتة روابط خارجي سنا, سناتور بن كاردين دموكرات از مريلند, گفت او از تجديد قانون تحريمهاي ايران و تقويت تحريمهاي موشكهاي بالستيك حمايت ميكند, ولي رهبري جمهوريخواهان بنظر ميرسد بيشتر ميخواهند. كاردين گفت, ”من فكر ميكنم ما ميتوانيم هر دو را انجام بدهيم و اجماع گسترده تري بدست بياوريم, ”ولي من شور و شوق زيادي توسط رهبري جمهوريخواهان در حركت به اين سمت نمي بينم.“ او گفت, در نتيجه ”هيچ پيشرفتي“ در صحبتهاي او با كوركر وجود نداشت. اين نشان مي دهد كه رئيس ممكن است به نتيجه برسد كه لايحة خود را با منندز در هيأت مديره - و نه كاردين - منتشر كند».

No comments:

Post a Comment