Wednesday, May 25, 2016

كشوهاي شوراي همكاري خليج و كانادا دخالتهاي رژيم ايران از تروريسم را محكوم كردند.
منبع : ایران افشاگر ،‌25 می 2016 

لینک :
وزراي خارجه کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس و کانادا پس از اجلاس خود در جده، طي بيانيه‌يي دخالتهاي رژيم ايران از تروريسم و دخالتهاي بي‌ثبات کننده اين رژيم در منطقه را محکوم کردند.
به گزارش العربيه آنها بر تقويت همکاري در مبارزه با بنيادگرايي و تروريسم تأکيد کردند و اعلام کردند با دخالتهاي رژيم ايران در منطقه مقابله خواهند کرد.
استفان ديون، وزير خارجه کانادا، و وزراي خارجه کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس همچنين تصميم گرفتند همکاري خود را براي ريشه کن کردن تروريسم، به‌ويژه دو برابر کردن تلاشهاي خود براي جلوگيري از ورود موج تروريستهاي خارجي به عراق و سوريه، افزايش دهند.

No comments:

Post a Comment