Friday, May 27, 2016

محکومیت آزمایشهای موشکی رژیم آخوندی توسط سران ۷ کشور صنعتی بزرگ جهان


 منبع : همبستگی ملی ایران ، 27 می 2016 

سران هفت کشور صنعتی جهان در بیانیه پایانی اجلاس جی ۷ در ژاپن، نسبت به آزمایشهای موشکهای بالیستیک رژیم آخوندی و نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کردند و خواستار تن دادن رژیم به تعهدات حقوق بشر بین المللی و عدم حمایت از تروریسم شدند.
در بیانیه پایانی اجلاس سران هفت کشور صنعتی جهان در مورد رژیم ایران ضمن فراخواندن رژیم آخوندی به عدم حمایت از گسترش تروریسم و خشونت و افراط گرایی در منطقه و همکاری با جامعه جهانی برای مقابله آن، در مورد برنامه آزمایش موشکهای بالستیک و نقش حقوق بشر در ایران توسط دیکتاتوری آخوندی آمده است:
ما عمیقا از تصمیم رژیم ایران برادامه تست موشکهای بالستیکی نگران شده ایم این امر در تضاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است. ما همچنین با تاکید از رژیم ایران میخواهیم که به تعهداد حقوق بشر بین المللی پایبند باشد.

سایت اتحادیه اروپا - ۶ خرداد ۹۵

No comments:

Post a Comment