Monday, June 27, 2016

خبر تکمیلی درگیری های پیشمرگه های قهرمان حزب دموکرات ایران با پاسداران جنایتکار خامنه ای وکشته شدن تعدادی از پاسداران جنایتکار


منبع : همبستگی ملی ایران ، 27 ژوئن 2016 

لینک 
خبر قبلی حزب دمکرات کردستان ایران اعلام کرد که در یک درگیری با نیروهای رژیم در منطقه سروآباد مریوان در روز پنجم تیرماه یک پیشمرگه از فرزندان خلق کرد  بنام شورش منبری به شهادت رسیده است.
از شمار تلفات نیروهای رژیم در این درگیری اطلاعی در دست نیست. 
قابل توجه اینکه راهبردی دیدبان رژیم به نقل از  سپاه پاسداران جنایتکار خامنه ای طی اطلاعیه ای به چند درگیری با رزمندگان  حزب دموکرات اشاره کرد اما به تلفات سپاه اشاره ای نکرد در حالیکه در اطلاعیه قبلی به چند کشته سپاه پاسداران با رزمندگان حزب دموکرات در اشنویه اخبر داده  بود اما از کشته ها ی پاسداران در دو درگیر ی اخیر ی نامی نبرد 

خبر تکمیلی : 
                                                       منطقه درگیری 
بنا به گزارش  حزب دموکرات کردستان ایران دو پیشمرگه دیگر حزب به نامهای شاخوان منبری و اکبر منبری در درگیریهای منطقه مریوان با پاسداران جنایتکار ولایت به شهادت رسیدند  .
شهادت شورش منبری یکی دیگر از پیشمرگان قبلا اعلام شده بود.
بر اساس اطلاعیه حزب دموکرات کردستان ایران شماری از نیروهای رژیم در این درگیریها به هلاکت رسیدند.
حزب دموکرات هم‌چنین از هلاکت هفت تن از پاسداران از جمله پاسدر سرهنگ اکبری در مسیر جاده سقز ـ مریوان خبر داد.

No comments:

Post a Comment