Monday, June 27, 2016

اعتصاب غذای زندانی سیاسی مقاوم وفعال حقوق بشر نرگس محمدی منبع : ایران آزاد فردا ، 27 ژوئن 2016 


 اعتصاب غذای زندانی سیاسی مقاوم وفعال حقوق بشر  نرگس محمدی

زندانی سیاسی نرگس محمدی روز دوشنبه هفتم تیر ۹۵ در اعتراض به اجازه ندادن دژخیمان زندان به تماس تلفنی با فرزندانش دست به اعتصاب‌غذا زد.

وی طی نامه‌یی از جمله نوشت: «طی یک‌سال گذشته تجربه عجیبی در زندان داشتم. بودن در زندان و حتی حکم ۱۶ سال حبس در پرونده اخیرم، نه‌تنها پشیمانم نکرده بلکه اراده و باورم را برای دفاع از حقوق‌بشر بیش از پیش تقویت کرده است… مدافع حقوق‌بشر بودنم را جرم تلقی کردند اما تلخ‌تر آن که زن بودن و مادر بودنم را انکار کردند. تا آن زمان که بمیرم و خاموش شوم اعتراض و گلایه خواهم کرد و فراموش نخواهم کرد… به‌رغم میل و توان جسمی‌ام، راهی برایم نماند جز این‌که فریاد ”مادر بودن“ و دلتنگ بودنم را با اعتصاب‌غذا اعلام نمایم.

No comments:

Post a Comment