۱۳۹۵ مرداد ۱۰, یکشنبه

رفتار سران رژيم ايران تغيير نخواهد كرد، پس زمان آن است كه سران آن تغيير يابند.


منبع : اسرار پشت پرده ،31ژوئیه 2016 رفتار سران رژيم ايران تغيير نخواهد كرد، پس زمان آن است كه سران آن تغيير يابند. 
تام ريج اولين وزير امنيت ملي آمريكا در گردهمائی بزرگ مقاومت در پاریس گفت:
خامنه‌اي و سران دست‌چين‌شدة او، از سال 1979 كشور بزرگ ايران را ویران کرده اند، همة ما مي‌دانيم كه رژيم تهران رفتار خود را تغيير نداده، از زماني كه جهان غرب را براي رفع تحريم‌ها فريب داد و صدها ميليون دلار را در بانك مركزي تروريسم واريز كرد. همة ما مي‌دانيم كه رژيم ايران با چنگال خود، به خفه‌كردن، شكنجه، تعرض و قتل اپوزسيون سياسي در داخل پرداخته است. آنها مركز بي‌ثباتي خاورميانه هستند، از نسل‌كشي كنوني در سوريه تا هرج و مرج در عراق.
به‌نظر مي‌رسد رفتار سران رژيم ايران تغيير نخواهد كرد، پس زمان آن است كه سران آن تغيير يابند. زمان آن است كه جوامع آزاد و دموكراتيك متحد شوند در حمايت از يك ايران آزاد، ايراني دموكراتيك، يك جمهوري بر پاية حق رأی همگانی، تضمين و حفاظت از حقوق مدني و بشري، جدايي دين از دولت، حكومت قانون و هم‌زيستي مسالمت‌آميز با همسايگانش. شوراي ملي مقاومت ايران تنها و قابل اتکاء ‌ترين، معتبرترين و مؤثرترين جنبش دموكراتيك را بنا نهاده، با يك برنامة روشن و مشخص براي تحقق يك ايران دموكراتيك و من مفتخرم به پيوستن به شما خانم رجوي و در حمايت از اين هدف. اين سازمان فوق‌العاده در دستان رهبري قدرتمند و الهام‌بخش خانم رجوي، مقاومت كرده است (كف‌زدن)، مقاومت كرده است با تلاش های مرگبار رژيم ایران جهت به سكوت‌كشاندن و نابودي اپوزسيون. و همة ما مي‌دانيم كه تمامي ابزار سركوب آنها، سنگ يا كبريت، شكست خورده و خواهد خورد براي آسيب‌رساندن يا ضربه‌زدن به اين جنبش براي دموكراسي. يك رهبر بي‌باك ديگر در برابر تهديدات مستمر.
اينديرا گاندي، روزي گفت: شهادت نقطة پايان نيست، بلكه شهادت تنها يك شروع است. تقريباً 125 هزار شهيد هستند كه شهادت شان هم يك پیام  قوي به اين رژيم میدهند كه مبارزه  براي آزادي خاموش نخواهد شد و هم يك فراخوان، فراخواني بلند و پايدار به بقية جهان و كشورهاي دموكراتيك كه براي تغيير رژيم تلاش کنند؛ تا در نتيجة شهادت و جان‌فشاني آنها، پسران و دخترانشان كه زنده مانده‌اند، بتوانند در يك ايران آزاد زندگي كنند. تمامي ما كه در اين سالن حضور داريم، بايد تعهد خود را نسبت به مردم ايران تجديد كنيم و خستگي‌ناپذير به تلاش‌هايمان در حمايت از خانم رجوي بپردازيم و همة ايرانياني كه آزادي را به سركوب ترجيح مي‌دهند، حقوق بشر در برابر درد و رنج انساني، و دموكراسي در برابر استبداد. نمي‌توانم شيوه‌يي قابل توجه‌تر و مؤثرتي را تصور كنم براي واژگون‌ساختن و تضعيف پيام و تلاش‌هاي تروريسم و افراط‌گرايي اسلامي در جهان و جهت بارز كردن آن براي جامعة جهاني به‌خصوص براي جهان اسلام، از اين‌كه رژيم استبدادي و قاتل (حاكم بر) ايران جايگزين بشود آن هم با يك ايران آزاد و دموكراتيك. جهان مكاني بهتر، امن‌تر، باثبات‌تر و صلح‌آميزتر خواهد بود، با تغيير رژيم.
زمان آن است كه همة ما و همة كساني كه از يك ايران دموكراتيك حمايت مي‌كنند، به مردم ايران كمك كنيم تا (خامنه‌اي) و ديكتاتوري مذهبي او را سرنگون کنند، براي يك ايران آزاد.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر