۱۳۹۵ مرداد ۴, دوشنبه

نگرانی انگلستان از ادامه نقض حقوق‌بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها

منبع ایران آزاد فردا ، 25زوئیه 2016 

لینک 

دولت انگلستان طی گزارشی درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها تأکید کرد وضعیت حقوق‌بشر در ایران هم‌چنان منشأ نگرانی است و تغییری دیده نمی‌شود.
در قسمتی از این گزارش از جمله آمده است: «وضعیت حقوق‌بشر در ایران در مواردی حتی بدتر نیز شده است. آمار اعدامی‌ها به‌ویژه، نگران‌کننده بوده و نماینده ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد در امور ایران از ۹۹۶ تا ۱۰۲۵ موردی اعدامی در سال ۲۰۱۵ در حالی خبر داده که این رقم نسبت به سال ۲۰۱۴ افزایش را نشان می‌دهد.
بنا‌ به این گزارش زنان در ایران هم‌چون مردان از حقوق برابری برخوردار نیستند و تبعیض وجود دارد. … واقعیت این است که بسیاری از غیرمسلمانان در ایران با تبعیض مواجه‌ هستند و تلاش مسلمانان برای تغییر عقاید منجر به تعقیب قضایی خواهد شد و گزارش‌های مداومی از دستگیری مسیحیان به‌خاطر برپایی کلیساهای خانگی وجود دارد.
در این گزارش به صراحت آمده است: «ما به بررسی وضعیت پرونده‌های اشخاص خاص با رژیم ایران و همچنین نگرانی در زمینه مواردی چون افزایش اعدام، اعدام نوجوانان و تداوم تبعیض بر اقلیت‌های مذهبی ادامه می‌دهیم» .

دولت انگلستان در پایان گزارش خود از تمدید مأموریت احمد شهید گزارشگر حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد در امور ایران استقبال و حمایت کرده و گفته است امیدواریم رژیم ایران از این فرصت برای همکاری با سازمان ملل‌متحد استفاده کند.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر