Tuesday, November 29, 2016

16 آذر روز دانشچو = برای هرچه گسترده تر کردن تجمعات 16 آذر روز دانشجو در صفوفی فشردهجوانان آگاه و آزاده ایران!دانشجویان ، کارگران ، معلمین ودانش آموزان عزیز 

برای هرچه گسترده کردن اعتراضات وتجمعات 16 آذر روز دانشجو به پا خیزید ودر صفوفی فشرده ومتحد ویکپارچه به مقابله با رژیم زهرخورده وورشکسته وغرقه در بحران که در گردابهای برجام وزهر منطقه ای وبعد از اعلام نتیجه انتخابات امریکا وبه گل نشستن د ر باتلاق سوریه ویمن وافشا فسادهای میلیاردی واختلاس های نجومی یارای مقابله با صفوف اقشار متحد شما را ندارد به پا خیزید لذا  باتماس وارتباط از طریق  رسانه های مجازی روز دانشجو را به اعتراضی یک پارچه وسراسری تبدیل کیند !!!

16 آذر روز دانشچو = برای هرچه گسترده تر کردن تجمعات 16 آذر روز دانشجو در صفوفی فشرده   
زمان، زمان برخاستن است. دانشگاه و دانشجو می‌تواند و باید به‌پا خیزد و نقش پیشگام خود را در ارتقاء مبارزاتی و سیاسی اعتراضات اجتماعی برعهده بگیرد... ستاد اجتماعی سازمان مجاهدین خلق ایران ، عموم دانشجویان، دانش‌آموزان و جوانان اشرف‌نشان وکارگران ومعلمین ودانش أموزان ودیگر اقشار جامعه  را به برپایی  اعتراض و خیزش با شعارهای ”پیام دادخواهی، نبرد تا رهایی “، ”مرگ بر دیکتاتور “، ”مرگ بر اصل ولایت‌ فقیه، زنده باد ارتش آزادی “فرا می‌خواند».
این جملات، بخشهایی از فراخوان سازمان مجاهدین خلق ایران، به جوانان و دانشجویان ایران، به‌مناسبت 16آذر است. بلافاصله بعد از انتشار فراخوان مجاهدین، دانشجویان دانشگاههای مختلف با بیانیه‌هایی، حمایت خودشان را از این فراخوان اعلام کردند. برای نمونه:
جمعی از جوانان همدان نوشتند: «در دورانی که رژیم پوسیده آخوندی در بحرانهای لاعلاج دست و پا می‌زند و حلقه بحرانها بر گلوی ولی‌فقیه درهم شکسته تنگتر می‌شود؛ آری زمان، زمان خروش و خیزش و برخاستن در هر زمان و در هر مکان است».
گروهی از جوانهای هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران در شهرکرد در بیانیه خودشان نوشتند:
«این زنجیره شعله‌ور از 16آذر 32 تا به‌حال سرخ‌گون، در ورای مبارزات خلق قهرمان ایران در مقابل دو دیکتاتوری، با شراره‌هایش جاریست. پس بر ماست که برخیزیم و از فراخوان ستاد اجتماعی سازمان به مناسب 16آذر، روز دانشجو اعلام حمایت کنیم».
دانشجویان شیراز هم بیانیه جمعی در حمایت از فراخوان مجاهدین به‌مناسبت 16آذر دادن و نوشتند: «16آذر نماد بیداری انسانهایی آگاه بر تاریکی‌های زمانه خویش، 16آذر از آن دانشجوی ضد سلطه و ظلم است؛ دانشجویی که ظلم را برنمی‌تابد و با جان و دل در مقابلش می‌ایستد و با مشت‌های گره کرده ”نه“ می‌گوید. امروز وظیفه هر دانشجوی فرهیخته‌ این است که برای حفظ حرمت خون شهیدان و صیانت از سرزمین عزیزمان ایران به‌پاخیزد».
دانشجویان دانشگاههای خوزستان هم گفتند: «ما دانشجویان بر اراده خودمان و اتحاد با همه قشرهای ستمدیده، با یاری مقاومت، آماده زیر و رو کردن این نظام پوسیده می‌شویم و قطعاً 16آذری تاریخ‌ساز رقم خواهیم زد... ما دانشجویان یاد دانشجویان قهرمانی را گرامی می‌داریم که در جریان قتل‌عام30هزار زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ به پیمان خونین خود با مردم ایران وفا کرده و به مقاومت سلام کردند».
گروهی  از معلمین  ناحیه شهرری وورامین  ودانش آموزان  مناطق نازی آباد وراه آهن وبرخی مناطق دیگر با بیانیه هایی    برای روز دانشجو واعتراض سراسری اعلام  همبستگی کردند 
دانشجویان کردستان هم در بیانیه حمایتشان از فراخوان مجاهدین نوشتند: «[همسنگران دانشجو] ، صحنه‌های مهوع و مضحک مناظره بین باندهای رژیم را تحمل نکنید و با شعارهای کوبنده خودتان، بساط مناظره‌ها را برچینید و ابهت پوشالی نیروهای سرکوب را به سخره بگیرید و لرزه بر اندام ارتجاع هار خمینی‌صفتان بیندازید. بله دانشجو می‌میرد ولی هرگز از حق مسلم آزادی خود کوتاه نمی‌آید و ذلت تحمل ستم و سانسور را نمی‌پذیرد. پس پیش به سوی خلق حماسه‌ای دیگر در 16آذر».
جمعی از خانواده‌های شهیدان و زندانیان سیاسی دهه 60 هم، ضمن حمایت از فراخوان مجاهدین نوشتند: «زمان را زمان برخاستن می‌دانیم و برآنیم تا با برپایی هفته اعتراض و خیزش و با شعارهای دادخواهی، نبرد تا رهایی، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر اصل ولایت‌فقیه و زنده باد ارتش آزادی، شعله‌های قیام و سرنگونی را هر چه فروزانتر کنیم».
همین شور خیزش و برپا کردن 16آذر آتشین است که آخوندها را سخت به وحشت انداخته، تا جاییکه رسانه‌های حکومتی روز 4آذر، درست بعد از انتشار فراخوان مجاهدین و این حمایتهای آتشین، نوشتند: «دشمن با تمام وجود وارد عرصه شده، تا نسل جوان را از بین ببرد». بله، این حرف بسیار درست است؛ دشمن اصلی رژیم ولایت‌فقیه با تمام وجود وارد عرصه شده، تا ریشه رژیم ولایت‌فقیه را از بیخ و بن برکند؛ 16آذر امسال، یکی از گامهای آتشین این هدف بزرگ و شکوهمند است
.

No comments:

Post a Comment