Sunday, November 27, 2016

نگرانی باندهای رژیم از خطر قیاملینک: 


نگرانی باندهای رژیم از خطر قیام
به  دنبال معرفی كاتلين مك فارلند به عنوان معاون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، سپاه پاسداران در خبرگزاری خود وی را «یک سیاستمدار ضد(نظام) دیگر در کابینه ترامپ» توصیف کرد و نوشت: کاتلین مک فارلند رویکردهای به‌شدت ضد (نظام) و ضد توافق هسته‌ای دارد. مک فارلند درباره برجام گفته، دولت اوباما با این توافق مسیر دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای را گشوده است.
خرم، نماينده سابق رژیم در دفتر اروپايي سازمان ملل در مصاحبه با سایت پاسدار رضایی دبیر مصلحت نظام درباره پیامدهای انتخابات آمریکا برای رژیم گفت: عمده كساني كه ترامپ آنها را به عنوان وزير, سفير و وكيل انتخاب مي كند, كساني هستند كه عليه جمهوري اسلامي موضع گرفته و ضد (نظام) محسوب مي شوند. اين افراد آدم هايي هستند كه مخالف (نظام) به شمار مي روند (آنها) مخالف سرسخت و جدي سياستهاي اوباما و جان كري درباره (نظام ایران) به شمار مي روند.
نماينده سابق رژیم آخوندی در دفتر اروپايي سازمان ملل اضافه كرد: برخي افرادي كه گزينه عضويت در كابينه ترامپ هستند و يا توسط وي به كار گرفته شده اند, كساني هستند كه در نشست هاي مجاهدین شركت كرده و شعار سرنگوني جمهوري اسلامي ايران را سر داده اند.

یک روزنامه باند خامنه‌ای، با ابراز نگرانی از نا امیدی اجتماعی نسبت به نتایج برجام نوشت: دوره اوباما به پایان رسیده و در چنین موقعیتی بروز برخی نشانه‌های مهم را می‌توان به عنوان پیش‌زمینه‌های ضروری برای وقوع فتنه‌های احتمالی، جدی گرفت.
این رسانه حکومتی افزود: جامعه با توجه به شکست جدی غربگرایان، در آستانه رقم زدن «تغییرات اساسی» ارزیابی می‌شود. برجام  ثمره‌ای در حد و نصاب «هیچ» داشته.

No comments:

Post a Comment