Saturday, December 31, 2016

آخوند حسینی بوشهری : از درون نظام عده اي طراحي براي آينده نظام و رهبري ميكنند

آخوند حسینی بوشهری :  از درون نظام عده اي طراحي براي آينده نظام و رهبري ميكنند
 حسيني بوشهري: بعضي از خواص.. سخنانشان عين گفته هاي دشمنان بيروني ما بود.. عده اي اتاق فكر تشكيل ميدهند عده اي طراحي براي آينده نظام و رهبري ميكنند
منبع تلويزيون شبكه سه(رژيم) 

آخوند حسيني بوشهري: نكته اولي كه دراين آيات وجود دارد به زيبايي قرآن اينگونه بيان ميكند كساني كه تلاش ميكنند از افرادي كه دلهايشان بيمار است بيمار دل اند مريض اند كساني كه تلاش ميكنند دشمني و كينه و عداوتشان را نسبت به خدا نسبت به رسول نسبت به اردوگاه مومنان و متديان پنهان نگه دارند سعي ميكنند بگونه ديگري خودشان را جلوه بدهند [آيه] آيا تصور ميكنند اگر پنهان كاري كنند اگر ازغان كه جمع زغن است به معناي كينه شديد كينه هاي شديد شان را پنهان كنند آيا خدا اين كينه هاي شديد را روزي آشكار نخواهد كرد؟ در ميان جامعه و در بين جامعه اينها رسوا نخواهند شد؟ [آيه] پيام اول آيه پس اين است خداي متعال در اين آيات به بيمار دلان به منافقان به فتنه گران اين هشدار را ميدهد كه دست از نقاب زدن بر چهره برداريد دست از پنهان كاري برداريد [آيه] آيا خدا كينه هاي شديد اونها را براي مردم و جامعه و اردوگاه مومنان آشكار نخواهد كرد؟ اين پيام اول
تايم كد: 0711
پيام دوم آيه اين است [آيه] گويا قرآن امروز با ما سخن ميگويد خداي متعال مي فرمايد اگر ما بخواهيم و اراده كنيم يا رسول ما [آيه] اينها را با نام و نشان و مسئوليت شون به شما معرفي ميكنيم [آيه] اينها را با قيافه شون با نام و نشان شان با آدرس روشن شان به شما معرفي خواهيم كرد
اما جالب تر اين است نكته سوم [آيه] يا رسول الله نياز نيست ما اينها را معرفي كنيم نياز نيست اينها را با سيمايشان با چهره شان و مسئوليت هاشون معرفي كنيم [آيه] در موضعگيري هايي كه ميكنند لحن قولشان در موضعگيري هايي كه دارند در نيش زدن هاشون در برنامه ريزي هايي كه ميكنند در مصاحبه هايشان [آيه] يعني قبل از اينكه ما اينها را با سيما و قيافه و مسئوليت به شما معرفي كنيم خودشون خودشون را لو ميدهند [آيه] نحوه موضعگيري نحوه گفتارشان نحوه نيش زدن هايشان نحوه كنايه زدن هايشان نحوه مكاتبات و برنامه ريزي هايشان باعث ميشود كه [آيه] شما كاملا اينها را بشناسيد يعني خدا هم نياد معرفي نكند خود تك تك آحاد جامعه يك مرور اجمالي به كارنامه اينها داشته باشند ميتوانند بشناسند.
تايم كد: 1107
خيلي آيه زيباست خيلي آيه بيانگر يك واقعيت روشن زمانه ماست اولا اينها بيمار دل اند ثانيا نمي توانند پنهانكاري كنند موقعي كه رسانه ها برنامه هاشون مصاحبه هاشون موضعگيري هاشون باعث معرفي اونها ميشود ديگه چيزي در چنته ندارند براي درو بودن و نفاق شان؛ ما آزمايش ميكنيم ما منتظريم فتنه بوجود بياد هفت هشت ماه فتنه گران عربده بكشند اراذل و اوباش به امر عده اي وارد صحنه بشوند كساني كه زمينه سازي و بستر سازي ميكنند به كمك دشمنان بيروني كميته صيانت از آرا در يك انتخابات تشكيل ميدهند , طرح دولت وحدت ملي مطرح ميكنند , تقلب را رمز آشوب قرار ميدهند اين برنامه هاي اين شكلي به كمك اهداف دشمنان غربي كه هميشه سه هدف اصلي و اساسي در برنامه اونهاست براندازي نظام جمهوري اسلامي - يك - بعنوان هدف راهبردي دشمنان...
تايم كد: 1317
اما از لحظه اي كه انقلاب به پيروزي رسيد سه دستور العمل و سه هدف, براندازي بعنوان هدف اصلي
هدف مياني دشمنان ما كه به كمك فتنه گران داخلي آمدند تغيير رفتار سياسي مسئولان جمهوري اسلامي...
... هدف سوم عجيبه اگر نتوانيم نظام جمهوري اسلامي را براندازيم اگر نتوانيم در رفتار سياسي مسئولان جمهوري اسلامي و رهبري جمهوري اسلامي تغيير ايجاد كنيم لااقل ساز و كاري طراحي كنيم كه به حمايت از دوستانمان و وابستگان مون در داخل كشور برويم سه هدف كليدي براندازي, تغيير رفتار سياسي  و حمايت از دوستان داخلي در كشور.
اغتشاشي كه در سال 88 بوجود آمد نه به مسجد رحم شد نه به قرآن رحم شد نه به حسينيه رحم شد نه به حسين ابن علي توجهي شد... هدف اصلي اين بود كه نظام جمهوري اسلامي را براندازند.
بزرگواران اساتيد علما طلاب فضلا مردم عزيز و بزرگوار شهر خون و قيام قم, من يك بررسي اجمالي كردم نمي دونم شما با من همراهيد يا نه؟ ما در جريان پيروزي انقلاب مون حتي اين گروهك ها اعلام همراهي ميكردند منافقين اعلام همراهي ميكردند چپ و راست اعلام همراهي ميكردند تا انقلاب به پيروزي رسيد ولي در جريان فتنه 88 تمام گروه ها فدايي خلقش, منافقش, ملي گرايش, فراري اش داخلش خارجش همه دست بدست هم دادند تا در بر اندازي جمهوري اسلامي شركت كنند دنبال ميكرد و بدنبال همين اهداف بود كه برشمردم.
در سال 88 و فتنه88 يك حالت ابهام در سطح جامعه ايجاد كردند...
تايم كد: 1840
اين حالت ابهام تا مدتها در ميان اقشار مختلف جامعه وجود داشت بعد از اون خطبه (نماز جمعه خامنه اي) خيلي ها صفشون را از صف فتنه گران جدا كردند اما بعضي از خواص كه به تعبير رهبر عزيزمان مردود شدند اينها همچنان ساز مخالفت سر ميدادند سخنانشان گفته هايشان عين گفته هاي دشمنان بيروني ما بود و هنوز هم بايد بگم حتي بعد از حماسه 9 دي كه دشمن وادار به عقب نشيني شد امروز هم ميشنويم امروز هم مي بينيم كه عده اي اتاق فكر تشكيل ميدهند عده اي طراحي براي آينده نظام و رهبري ميكنند عده اي براي تمام برنامه ها و انتخابات طراحي و برنامه ريزي ميكنند [آيه] اينهادر چه خواب و خيالي قراردارند؟ ...
تايم كد: 2234
همين رئيس جمهورآمريكا چند ماه قبل نامه اي فرستاد براي يكي از مسئولان عاليرتبه كشور با يك لحن خاصي تقاضاي مذاكره كرد اما فتنه گران داخلي سيگنال دادند پيام فرستادند الان وقت مذاكره با اين نظام نيست ما مقدماتي را فراهم كرده ايم كه با اين مقدمات ميشود در جهت تغيير پيش رفت  و نظام به سمت براندازي دارد پيش ميرود...
تايم كد: 2435
بايد به نقش سپاه عزيزمان به نقش بسيج عزيزمان در سركوبي فتنه گران هم بايد اشاره كنيم عزيزاني كه با سوگند سربازي شان سوگند ياد كردند كه همواه پشتوانه نظام باشند پشتوانه انقلاب باشند... اينها هم بهنگام به صحنه آمدند البته سپاه ما و بسيج ما جدايي از مردم ما نيستند...
  تايم كد: 2627
دو - آيا فتنه پايان يافت؟ يا ممكن است همچنان ما منتظر فتنه بزرگتري باشيم؟ ...
... پيام ديگر اين است كه نخبگان جامعه خواص جامعه دچار لغزش ميشوند بايد حواسمون به نخبگان و خواص جامعه باشد دشمن روي نخبگان خيلي سرمايه گذاري كرده است و همچنان سرمايه گذاري ميكند بايد مواظب خواص جامعه باشيم كه در آينده اعلام نكنيم باز هم بعضي از خواص جامعه مردود و رفوزه شدند [شعار مرگ بر عالم بي بصيرت]
پيام ديگر نبايد غفلت كنيم رهبري در اين ماه هاي اخير بلكه در يكسال و دو ساله اخير روي يك واژه خيلي تكيه كرده است اگر گفتيد چه واژه اي؟ واژه نفوذ, واژه نفوذ از دغدغه هاي جدي رهبر عزيز انقلاب است نفوذ هم مرز نمي شناسد ممكن است درهمه جا دشمن طراحي كند و برنامه ريزي كند تا روزي از اون ميوه مطلوبش را بچيند ؛ حوزويان مراقبت كنند اساتيد مراقبت كنند طلاب ما مراقبت كنند مومنان مراقبت كنند دشمن تمام امكاناتش را براي نفوذ و متلاشي كردن نظام ما در رابطه با نفوذ فرهنگي نفوذ سياسي و نفوذ اقتصادي و نفوذ اجتماعي بكارگرفته است...
تايم كد: 3058

و نكته آخر پاسخ سوال دوم آيا پرونده فتنه بسته شد؟ آيا همچنان دشمن دارد طراحي ميكند؟ عرض ما اين است كه دشمن دست از توطئه برنداشته است فتنه يعني فضاي غبارآلود فتنه يعني ولايت گريزي فتنه يعني دنيا طلبي فتنه يعني خود محوري و اگر در جامعه هركدام يك از اينها اتفاق بيفتد زنگ خطري است كه ممكن است فتنه توسط فتنه گران تكرار شود... .

No comments:

Post a Comment