Thursday, March 30, 2017

هشدار رئیس‌جمهور مصر در کنفرانس سران عرب به دخالتهای رژیم ایران


 عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور مصر

هشدار رئیس‌جمهور مصر در کنفرانس سران عرب به دخالتهای رژیم ایران

عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور مصر در سخنرانیش در کنفرانس سران عرب در اردن به رژیم ایران نسبت به ادامه دخالتهای سیاسی و نظامیش در امور کشورهای عربی به‌منظور اعمال هژمونی مذهبی و یا عقیدتی هشدار داد. وی تأکید کرد که این تلاش‌ها با عکس‌العملهای متحد و قاطعی مواجه خواهد شد.
عبدالفتاح السیسی گفت: ... با تأسف شدید می‌بینیم که برخی از کشورها از شرایط بی‌سابقه‌یی که منطقه ما با آن مواجه است برای تقویت نفوذشان و کنترل بر آن سوء‌استفاده می‌کنند. با توجیه و بهانه‌های مختلف در امور کشورهای عربی دخالتهای سیاسی و یا نظامی و امنیتی می‌کنند. و برای محقق کردن خواسته‌هایشان برایشان اهمیتی ندارد که نهادهای این کشورها از هم بپاشد و یا وحدت سرزمین و سلامتی ملت کشورها مورد تهدید قرار بگیرد.
با صراحت و صداقت به شما می‌گویم که همه ما باید موضع روشن و تعیین کننده و قاطعی در مقابل این دخالتها داشته باشیم و پیام قاطعانه‌ای برسانیم که ما به هیچ نیروی هر طرفی که می‌خواهد باشد اجازه نخواهیم داد در امور ما دخالت کند و همه تلاش‌هایی که می‌کنند که اعمال هژمونی مذهبی و یا عقیدتی کنند و یا مناطق نفوذ در داخل کشورهای عربی تحمیل کنند با یک موضع عربی واحد و قاطعی مواجه خواهد شد، موضعی که عزم کرده است که از نهادهای ملی کشور دفاع کند و قادر است که از حاکمیت و سرنوشت ملتهای عرب و برای زندگی شرافتمندانه و رشد و شکوفایی دفاع کند
.

No comments:

Post a Comment