Thursday, March 30, 2017

اعزام نیروهای افغانی تحت‌امر سپاه پاسداران به یمن


 نیروهای افغانی تحت امر نیروی تروریستی قدس

اعزام نیروهای افغانی تحت‌امر سپاه پاسداران به یمن

سایت نشنال از امارات متحده عربی گزارش داد رژیم ایران تکنولوژی پهپاد، تسلیحات و نیروهای دست‌نشانده برای کمک به شبه‌نظامیان حوثی به یمن اعزام می‌کند و این نشان‌دهنده دخالت گسترده این رژیم در یمن است. در این گزارش که توسط مؤسسه امریکن انترپرایز تهیه شده آمده است در هفته‌های اخیر رژیم ایران حمایت خود را از شبه‌نظامیان حوثی افزایش داده است. شبه‌نظامیان حوثی استفاده از تکنولوژی پهپاد ساخت رژیم ایران را هم شروع کرده‌اند.
همچنین به‌نظر می‌رسد نیروی قدس سپاه پاسداران موشکهایی به شبه‌نظامیان حوثی داده است که قادر است در زرهپوشها نفوذ و در بمبهای کنارجاده‌یی هم استفاده شوند. در ژانویه گزارشی در شورای امنیت سازمان ملل این ارتباط را تأیید کرد.

No comments:

Post a Comment