Thursday, June 29, 2017

ایران -تجمع مال غارت شدگان در کلان شهرهای تهران، اهواز، مشهد، کرمان، اردبیل، ملایر، بابل، انزلی و زاهدان + فیلم

 ایران -تجمع مال غارت شدگان در کلان شهرهای تهران، اهواز، مشهد، کرمان، اردبیل، ملایر، بابل، انزلی و زاهدان + فیلم
همزمان با تظاهرات و راهپیمایی غارت شدگان کاسپین در تهران، روز چهارشنبه
 تجمع مال غارت شدگان در کلان شهرهای تهران، اهواز، مشهد، کرمان، اردبیل، ملایر، بابل، انزلی، کوهدشت و زاهدان در اعتراض به غارت اموالشان صورت گرفت. این تجمعات اعتراضی همزمان با تهران در دیگر شهرها با درگیری و زد و خورد همراه بود، در بابل مالباختگان شیشه های این موسسه را شکستند و در اردبیل مال غارت شدگان با بستن مسیر تلاش کردند که توجهات را به اعتراض خود جلب کنند. در سایر شهرها نیز مردم با شیوه های مختلف خواستار پولهای غارت شده خود شده بودند.
 موسسات مالی زیر نظر سپاه پاسداران اداره میشود و اموال مردم را سپاه بالا کشیده است. همچنین صبح روز چهارشنبه هفتم تیر ۹۶ غارت‌شدگان مؤسسه ورشکسته توسعه (آرمان) در اعتراض به غارت سپرده‌هایشان توسط این مؤسسه متعلق به سپاه پاسداران مقابل استانداری اهواز تجمع کردند و خواستار بازگرداندن پول‌هایشان شدند.

No comments:

Post a Comment