Friday, July 14, 2017

پرده برداری از ماهیت خود فروخته آخوند محمد علی الحسینی وپیوند پست ها ورذل ها توسط اطلاعات وسپاه تروریستی قدس

پرده برداری از ماهیت خود فروخته آخوند محمد علی الحسینی وپیوند پست ها ورذل ها توسط اطلاعات وسپاه تروریستی قدس
وزارت اطلاعات در پي گردهمايي بزرگ ايرانيان در پاريس كه اركان رژيم آخوندي را به لرزه درآورده است، از سر استيصال از ماهيت  آخوند خودفروخته محمد علی الحسین پرده برداري كرد و در روز ۱۷ تير ماه او را براي لجن پراكني عليه مقاومت ايران همراه با مأموران پيشاني سياه مانند 
قربانعلي حسين نژاد،
 محمد كرمي،
 عيسي آزاده،
 بتول سلطاني، 
رضا جبلي،
 داود باقروند،
 زهرا معيني، 
علي اكبر راستگو،
 محمد حسين سبحاني، 
مهدي خوشحال 
و محمد رزاقي (معروف به محمد رذل) در زير زمين رستوراني وابسته به اطلاعات آخوندي (با نام تهران) در منطقه ۱۵ پاريس مورد مصرف قرار داد. برخي از اين مزدوران كه مدارك و سوابق مزدوري يكايك آنها پيش از اين افشا شده است، در كشورهاي مختلف پرونده جنايي دارند.
حسين نژاد در شناسایی اشرف قبل از قتل عام دهم شهريور ۱۳۹۲ به خدمت گرفته شد و در همان زمان جزييات و عكسها توسط مقاومت منتشر شده است. 

بعد از دادگاه آلمان - قربانعلی حسین نژاد تحت امر سجاد وسپاه قدس وگماشته اطلاعات در فرانسه ومزدوران دیگر را ماننددادگاه آلمان محاکمه کنید

 در این رابطه روی لینک کلیک کنید وبیشتر بدانید

قربانعلی حسین نژاد یکی از بازوهای سرتیپ پاسدار نیروی تروریستی قدس سجاد (کیان مهر) در فرانسه

او كه در تير ۱۳۹۴ با مزدوران ديگر براي شناسايي دفترمركزي شورا به اور سور اواز رفته بود توسط ژاندارمري بازداشت شد و متعاقباً به دريافت پول از احمد ظريف وابسته اطلاعات در سفارت رژيم در پاريس براي انجام مأموريتهاي گوناگون اعتراف كرد.

قربانعلی حسین نژاد، مزدور وزارت اطلاعات و اقدامات هماهنگ ، علیه مقاومت ایران ، تحت نظارت سفارت رژيم آخوندي در پاريس

محمد حسين سبحاني همان مزدوري است كه در خرداد ۱۳۸۶ در پاريس به خاطر چاقوكشي به پناهندگان ايراني بازداشت شد.

انجمن نجات ایران.محمد حسین سبحانی مزدور وزارت اطلاعات آخوندی کیست .

محمد حسين سبحاني و علي اكبر راستگووديگر اعضا اوباشان و چاقوكشان وزارت اطلاعات ملاها در پاريس 

دادگاه جنحه پاریس به محکومیت چاقوکش مزدور آخوندها رأی داد

مأموران رژيم آخوندي در آلمان محمد حسين سبحانيرضا جبلي در اسفند ۱۳۸۶ با پاسپورتي كه وزارت اطلاعات براي او صادر كرده بود براي شركت در جنايت عليه مجاهدين از ايران به اشرف رفت و سپس توسط پليس بازداشت شد. 


وي در سالهاي بعد به جرم بچه دزدي در كانادا محكوم شد.
مطلب مرتبط بیشتر بدانید
آخوند حسيني در سفري كه توسط احمد ظريف ترتيب داده شده است، روز پنجشنبه ۱۵ تير از بيروت به پاريس رفت. هزينه سفر و هتل آخوند خودفروخته لبناني در پاريس توسط احمد ظريف واز طريق مزدور قربانعلي حسين نژاد پرداخت شده است. مزدور قربانعلي با يكي ديگر از عوامل اطلاعات، آخوند لبناني را در فرودگاه تحويل گرفته و به يك هتل به نام ”سنت اونور“ بردند.
بدین ترتیب آخوند الحسینی آخوند خودفروخته از حزب الله دست ساز سپاه تروریستی قدس به حزب الله با همکاری نیروهای دست ساز سپاه تروریستی قدس بازگشت و پیوند پست ها ورذل ها بار دیگر برقرارگردید 
 

No comments:

Post a Comment