Saturday, March 31, 2018

بازداشت تعداد زیادی از هموطنان اهوازى از جمله یک مادر با دو فرزندش توسط اداره اطلاعات ولباس شخصی ها در اهواز

بازداشت تعداد زیادی از هموطنان  اهوازى از جمله یک مادر با دو فرزندش توسط اداره اطلاعات  ولباس شخصی ها در اهوازدر پی توهین رادیو حکومتی به هموطنان اهوازی ودر پی آن تظاهرات گسترده زنان ومردان دراهواز وشهرک های اطراف آن نیروهای حکومتی به سرکوب ودستگیری مردم پرداختند .منابع خبری وخبرنگاران محلی و فعالان حقوق بشری میدهند که تعداد زیادی در منطقه کوی زیتون ومنطقه کوت عبدالله  توسط لباس شخصی ها و ماموران  وزارت اطلاعات بازداشت شدند منابع حقوق بشری می گویند وزارت اطلاعات بازداشت شدگان را به مكان مجهولى منتقل كردند. این منابع افزودند که تعداد بازداشت شدگان بيش از 35 نَفَر هستند كه 5 زن جزء بازداشت شدگان هستند.کریم دحیمی یکی از فعالان حقوق بشر در تماسی  گفت‌«نيروهاى اداره اطلاعات اهواز روز چهارشنبه با یورش به منازل بازداشت شدگان، منازل آنها را بازرسى و تعدادى موبايل و وسایل دیگر را با خود برده‌اند».او افزود:«فعالان حقوق بشری در تماس تلفنی گفتند تاکنون هويت سه تن از بازداشت شدگان به نام‌های مريم زبيدى ٥١ ساله و دو فرزندش بنيامين آلبوغبيش ٢٨ ساله و محمد على آلبوغبيش ٢٥ ساله مشخص شده است به گفته این منابع تا كنون اتهام و محل نگهدارى بازداشت شدگان مشخص نشده است.

ایران #تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم  #آ#ايران    

مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید

No comments:

Post a Comment