۱۳۹۷ فروردین ۶, دوشنبه

ایران -سایت حقوق بشر ایران : گزارش تحقیقی اعدام‌های مخفیانه و اعلام نشده در سال ۲۰۱۷ در ایران

سایت حقوق بشر ایران : گزارش تحقیقی اعدام‌های مخفیانه و اعلام نشده در سال ۲۰۱۷  در ایران                        

در سال ۲۰۱۷ دستکم ۵۱۷ نفر در ایران اعدام شده اند. با در نظر گرفتن بیش از یک اعدام در هر روز و بیش از یک اعدام در هر ۱۶۷ هزار نفر در سال ۲۰۱۷، ایران مقام نخست خود در تعداد اعدام‌ها نسبت به سرانه جمعیت را همچنان حفظ کرده است.تقریبا ۷۹٪ از اعدام‌هاي ثبت شده در سال ۲۰۱۷، یعنی ۴۰۶ اعدام، توسط رژيم به طور رسمی اعلان نشده اند.ولي سازمان حقوق بشر با دريافت خبر از داخل و آگهي هاي تسليت اعدام شدگان ،  اخبار را جمع آوري كرده است و دريك نمودار توزیع جغرافیایی اعدام‌ها دراستانهاي مختلف ايران را نشان ميدهد 
سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲ فروردین ماه ۱۳۹۷: دهمین گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران که توسط سازمان حقوق بشر ایران منتشر شده نشان میدهد که در سال ۲۰۱۷ دستکم ۵۱۷ نفر در ایران اعدام شده اند. با در نظر گرفتن بیش از یک اعدام در هر روز و بیش از یک اعدام در هر ۱۶۷ هزار نفر در سال ۲۰۱۷، ایران مقام نخست خود در تعداد اعدام‌ها نسبت به سرانه جمعیت را همچنان حفظ کرده است.تقریبا ۷۹٪ از اعدام‌ها ثبت شده در سال ۲۰۱۷، یعنی ۴۰۶ اعدام، توسط مقامات به طور رسمی اعلان نشده اند. این میزان به طور قابل توجهی بالاتر از سال ۲۰۱۶ است که ۲۹۸ مورد از ۵۳۳ اعدام توسط منابع رسمی اعلان نشده بودند. برخی از این اعدام‌ها به صورت مخفیانه انجام شده‌اند و پیش از اعدام به خانواده و یا وکیل زندانی اطلاع داده نشده است و برخی دیگر تنها از سوی رسانه‌های رسمی اعلام نشده اند. تنها گزارشات غیر رسمی هستند که با اطلاعات کافی در این گزارش ذکر شده اند. این باور در نزد تهیه کنندگان این گزارش وجود دارد که ارقام واقعی اعدام‌ها از چیزی که در این گزارش ذکر شده است بالاتر هستند. در سال ۲۰۱۷ سازمان حقوق بشر ایران گزارش هایی از اعدام‌های مخفیانه و یا اعلان نشده از ۳۱ مکان مختلف ایران دریافت کرده است.
مستندات اعدام‌های اعلام نشده و مخفیانه
                                   رنگ سبز اعدامهای اعلام شده و رنگ زرد مخفی واعلام نشده  
شبکه سازمان حقوق بشر ایران در داخل کشور اطلاعاتی در مورد بسیاری از اعدام‌ها دریافت کرد که توسط رسانه‌های رسمی اعلام نشده بودند. تایید این گزارش ‌ها یک کار چالش بر انگیز است، چرا که این رسانه‌های حقوق بشری بطور مستقیم کنترل میشوند و یا اینکه تحت نظارت شدید مقامات قرار دارند. گزارش نقض حقوق بشر به سازمان‌های حقوق بشری به عنوان یک جرم محسوب شده و افرادی که به این خاطر بازداشت میشوند با اتهامات کیفری روبرو میشوند. با این وجود هر سال سازمان حقوق بشر ایران موفق به تایید صدها اعدام میشود که توسط مقامات اعلام نمیشوند. در بسیاری از موارد اطلاعات مربوط به اعدام توسط دو یا چند منبع مستقل تایید شده اند. در برخی موارد سازمان حقوق بشر ایران عکس هایی را دریافت میکند که انجام اعدام را مستند میکند. در بسیاری موادر تصاویر به همراه اسامی زندانیان به سازمان حقوق بشر ایران فرستاده شده است. برخی از این تصاویر در زیر نشان داده شده اند.
توزیع جغرافیایی اعدام‌های اعلام شده و اعلام نشده/ اعدام‌های مخفیانه
همچون سالهای گذشته زندان‌های بزرگ در منطقه کرج/ تهران بیشترین تعداد اعدام هایی که رسما اعلام شدند و اعدام هایی که رسما اعلام نشدند را به خود اختصاص دادند. جزئیات بیشتر در ادامه خواهد آمد.
اعدام‌ها در مناطق کرج/ تهران
این نمودار که در بالا مشاهده میکنید اعدام‌های رسمی را به رنگ سبز ومخفی به رنگ زرد 

رسمي سبز/ اعلام نشده (زرد)در سه زندان شهر کرج واقع در استان البرز را که زندانیان متهم تهران و استان البرز را در خود جای داده به نمایش میگذارند. با این حال، در این زندان‌ها نیز زندانیان از سایر نقاط کشور حضور دارند. این شامل زندان‌های قزلحصار کرج، رجایی شهر و زندان مرکزی کرج (همچنین بنام ندامتگاه شناخته شده) میشود. هر سه این زندان‌ها در زندان البرز واقع شده اند. زندانیان زندان‌های قزلحصار کرج و ندامتگاه را عمدتا محکومان جرایم مربوط به مواد مخدر تشکیل میدهند، درحالی که بیشتر زندانیان در زندان رجایی شهر کرج را زندانیانی که با اتهام قتل عمد به اعدام (قصاص) محکوم شده اند تشکیل میدهند. اکثر اعدام‌ها در سه زندان فوق الذکر در سال ۲۰۱۷ توسط منابع رسمی اعلام نشده اند.

توزیع جغرافیایی اعدام‌ها در سایر نقاط کشور


ایران #تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم #نوروز مبارک #آ#ايران    


مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر