Wednesday, March 28, 2018

بهزاد نبوی: باید ماجراجویی را در منطقه کنار بگذاریمبهزاد نبوی: باید ماجراجویی را در منطقه کنار بگذاریم


بهزاد نبوی از گردانندگان باند فاشیستی مجاهدین انقلاب اسلامی نسبت به عدم سرمایه‌گذاری برای حل بحران  اقتصادی رژیم هشدار داد. وی در مصاحبه با  روزنامه حکومتی  آرمان گفت:‌  بلافاصله بعد از امضای برجام، ده‌هاهیأت بزرگ اروپایی، ژاپنی، کره‌ای و...وارد کشور شدند و به‌دنبال سرمایه‌گذاری بودند. متأسفانه در اثر اتخاذسیاست‌های ماجراجویانه، آن استقبال اولیه از بین رفت و تقریباً تمام سرمایه‌گذاران، کشورمان را ترک کردند.
وی افزود:‌ اگر امروز بتوانیم ریسک سرمایه‌گذاری را با توقف سیاست‌های ماجراجویانه و تشنج آفرین در کشور کاهش دهیم، مطمئناً ترامپ و امثال او نمی‌توانند جلوی سرمایه‌گذاران بایستند... دولت و حامیانش با ایستادگی در مقابل سیاست‌های ماجراجویانه و جلوگیری از تکرار آنها، تا دیر نشده شرایط را برای ورود سرمایه خارجی به کشور مهیا سازند. جلب و تزریق سرمایه به اقتصاد بحرانی کشور باید مهم‌ترین اولویت اقتصادی دولت باشد.


ایران #تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم #نوروز مبارک #آ#ايران    


مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید

No comments:

Post a Comment