Thursday, April 5, 2018

نماینده خامنه‌ای در کیهان: برجام برای (نظام) یک فاجعه و برای آمریکا یک سند طلایی است‌

پاسدار، بازجو و نماینده خامنه ای در کیهان، شریعتمداری

نماینده خامنه‌ای در کیهان: برجام برای (نظام) یک فاجعه و برای آمریکا یک سند طلایی است‌

با تشدید بحران درونی حاکمیت بر سر شکست برجام، پاسدار شریعتمداری، نماینده خامنه‌ای در کیهان 14فروردین نوشت: برجام برای (نظام) یک فاجعه و برای آمریکا یک سند طلایی است‌... از آنجا که ادامه تعلیق تحریم‌ها به تصمیم هر چهار ماهِ ترامپ بستگی دارد، بدیهی است هیچ سرمایه‌گذار خارجی حاضر نخواهد بود ریسک ناشی از احتمال تمدید نشدن تعلیق‌ها را بپذیرد».
نماینده خامنه‌ای در کیهان با حمله به باند روحانی افزود: لیبرال‌های داخلی در برخی از روزنامه‌های زنجیره‌یی، تقصیر خروج احتمالی آمریکا از برجام را به حساب صنایع موشکی می‌نویسند!
پاسدار شریعتمداری دربارهٴ چشم‌دوختن باند مغلوب رژیم به اروپا نیز نوشت: مقامات اروپایی در نقش «پلیس خوب» به صحنه می‌آیند و به مسئولان توصیه می‌کنند برای حفظ برجام به شرایط مورد نظر آمریکا تن بدهند؛ از جمله آن که فعالیت موشکیِ خود را متوقف کنند و یا از حمایتِ جبهه (حامیان نظام) دست بکشیم؛ و مضحک آن‌که اتحادیه اروپا اعلام می‌کند، برای راضی‌کردن ترامپ به حفظ برجام، دست به تحریم (نظام) ایران می‌زند، تا شرایط ترامپ را بپذیرد!

ایران #تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم  #آ#ايران    

مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید

No comments:

Post a Comment