Monday, April 2, 2018

سیزده بدر مبارک وقلب و روح تان سبز وخرم وشاد باد !!سیزده بدر مبارک وقلب و روح تان سبز وخرم وشاد باد !!سیزدهمین روزِ فروردین‌ماه و ازمجموعه  جشن‌های نوروزی سیزده بدر  است. در تقویم‌های رسمیِ ایران، این روز بنام  روز طبیعت نامگذاری شده‌است. 13 بدر یکی از سنت های بسیار زیبا ودلپذیر ایران  است ، در این روز باید برای راندن نحسی از خانه بیرون رفت  و نحسی را در طبیعت بدر کرد. سیزده بدر را بیرون از خانه در کنار چشمه سارها و دامن طبیعت ودشت وگلزار برگزار میکنند. در ایران باستان پس از برگزاری مراسم نوروزی، روز  سیزدهم که به ایزد باران تعلق داشت مردم به دشت و صحرا و کنار جویبارها میر‌فتند و به شادی و رقص و پایکوبی می‌پرداختند. و سبزه‌های موجود در سفره را با خود برداشته  و به دشت و صحرا و کنار چشمه سار‌ها یا آب‌های روان می‌روند. وسبزه خود را در کنار جویبارها به آب روان می‌سپارند و آرزو می‌کنند که سالی پربرکت و خرم داشته باشند در اين روز همه چيز و همه كس رنگ شادي دارد. پس آيا روز سيزده‌بدر نحس است يا مبارك ؟؟؟ حتما مبارک است !!! ونحسی ونحوست از آن  آخوندهاست که  با هرجشن وشادی مخالفند وایران زیبا وپر غروپر را سالها به عقب بردند وبا تحجر واعمال خفقان وسرکوب هدفشان این بود  جامعه را  به ماتم وعزا بکشانند وهمه سنت ها وآیین های ایران را نابود کنند. اما به کوری چشم آخوندها وولایت فقیه همه به دشت وکوه وصحرا وچشمه وهرجا که نشان ازسر سبزی وگل ونشاط وشادابی وسرود وسرور  است خواهیم رفت. سیزده شما واقعا مبارک ودلهای همه تان چون دشت وگلزار ها سبز وشکوفا باد. 


ایران #تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم  #آ#ايران    

مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید

No comments:

Post a Comment