Tuesday, April 17, 2018

سلامی همراه با گلخند ه های مهربانی با عطر شکوفه های بهار نارنج وهوای لطیف صبحگاهی
با باع آرزوهای  قلبم، سلامی  همراه  با گلخند ه های مهربانی  با  عطر  شکوفه های بهار نارنج وهوای لطیف  صبحگاهی در طوفانی از صمیمیت ویکرنگی  با  چشمه های خاطرات  خوش بهاری و ترنمی از  آواز بلبلان در گلزارهای شهرهای میهنم   تقدیم شما باد


من درطپش احساس شما زنده ام ،گلبانک احساس شما اقيانوس اميد ها وآرزوهاي من است، آرزوهایی که لبریزعشق به وطن و مردم است. صبح را با هزاران   درود  وبا صفا و  محبت ویکرنگی ، همراه با عطر باران گلها ، ودلي پرشور وعشقي سرشار وقلبي اميد وار همراه دوستي وصمیمیت شروع میکنیم . هرصبح که خورشید در  میان بلور آب با پرتوی لطیف میدرخشد وما محو تماشا وشگفتی های آفرینش میشویم وهمه  جا را زیبا می  بینیم ،باغ آرزوها ی ما  از تلالو خورشید و رایحه گلها اوج میگیرد واز فراز کوهها وفراسوی دشتها  میگذرد، تا در نوشین لحظه ها  بارویش جوانه ها سبز شودوگلهای آزادی وشکوفایی وسرزندگی بروید

ای نسیم سحر منزلگه آن یار کجاست
نفس روح مسیحایی دلدار کجاس
نام آن معبد عشاق دلارام امید
آتش طورکجا وعده دیدار کجاست
 وعده ما در ایران که زیبا ترین وطن است  وقتی که پرچم آزادی را در جای جای آن برافرازیم وسرود خوان وپاکوبان بسوی قله های شکوفایی وغرور حرکت کنیم وآن را بر تارک جهان به ثبت برسانیم.

بهترین آرزوها برای سرشاری شما
 وامید  با خوشبختی های  فراوان
 شادی هایتان چون جنگل سرسبز
دنیایتان چون گلزاران بهاری زیبا
آینده تان چون قله ها پرشکوه
محبت خدا برای شما فراوان
دوستی مردم وعشق به میهن دردلتان جاویدان
دعای ما   همواره بدرقه راهتان
ع . ز : رزمنده ارتش آزادیبخش ملی ایران
ایران #تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم  #آ#ايران 


مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید

No comments:

Post a Comment