Thursday, April 12, 2018

مصاحبه سناتور لیبرمن :حمله اینبار به سوریه قوتیر و پایدارتر از سال گذشته خواهد بودسناتور لیبرمن ـ‌حمله اینبار به سوریه قوتیر و پایدارتر از سال گذشته خواهد بود

تلویزیون فاکس نیوز 
 مجری : سناتور جو لیبرمن بعنوان کارشناس امور سیاست خارجی می باشند...:
س: به نظر می رسد که رئیس جمهور صحبت از اقدام نظامی میکند ولی زمان برای آن نمی دهد ولی فکر می کنید توئیتی که امروز صبح داشت آیا اشتباه بود؟
سناتور جو لیبرمن : فکر نمیکنم این یک رئیس جمهور غیر متعارف است ولی در این مورد او با مشتریان سختی در آنطرف مواجه است که با اسد شروع می شود . اما اکنون او با روسیه نیز طرف است که بخاطر خلائی که توسط دولت اوباما باقی مانده بود  به سرعت وارد سوریه شد, آنها می خواهند مانند قلدرها عمل کنند و ترامپ میخواهد به آنها نشان دهد آمریکا نمی گذارد که روسیه و ایران و اسد زورگویی کنند.
 س: اگر قرار باشد که نگذارد آنها زورگویی کنند با کاری که سال گذشته کرد که عملیاتی دقیق بودو همان پایگاهی راهدف قرار داد که از آن بسیاری از حملات شیمیایی انجام می شد در این دور چه خواهد کرد؟

سناتور جو لیبرمن : فکر میکنم اسد با استفاده مکرر از تسلیحات شیمیایی نشان داده است که پیام را نگرفته است برای همین فکر میکنم برای آنکه اینبار موثر باشد که هم به نفع مردم سوریه ازجنبه انسانی  باشد که پرزیدنت ترامپ قصد آنرا دارد و هم بخاطراین که برای روس ها و ایران روشن کنیم که عقب نمی نشینیم تا که آنها به منطقه آمده و بر آن مسلط شوند این حمله  آمریکا و با امید شرکت متحدان د رآن, باید که قویتر از سال گذشته و پایدارتر باشد .
برای مثال ما دارای این ظرفیت هستیم  که اکثرپایگاه های هوایی سوریه را از بین ببریم و آنها از حضور در آسمان ها محروم کنیم .
س: روسیه چه خواهد کرد؟ آیا بی تفاوت می ماند؟
سناتور لیبرمن :آنها حتی پای شعارهای خودشان هم طی چندروز گذشته نیامده اند, حملات بسیاری طی سال گذشته از جمله حمله ای که پرزیدنت ترامپ دستور آنرا داد صورت گرفت ولی آنها بی تفاوت ماندند اسرائیل به اهدافی در سوریه بارها حمله کرد .
س: نظرتان در مورد این که امروز روسیه به اسرائیل گفته است که کنار بکشد چیست؟
سناتور لیبرمن: اسرائیل باید که از امنیت خود دفاع کند آنها  به این حرف گوش نمی کنند اما  اینبار متفاوت است تا بحال هربار که اسرائیل حمله می کرد بخاطر آن بود که دیده بودند که ایران درحال انجام کاری بوده که آنها را تهدید می کرده است وآنها حمله کرده و از بین می بردند و روسیه نیز کاری نمی توانست انجام دهد .
می دانیدروسیه دراصل نمی بایست آنجا باشد آنها خلائی را که بدلیل دولت اوباما ایجاد شده بود را دیده و وارد شدند.
س: آنها می گویند حتی حمله شیمیایی انجام نشده است؟!
 سناتور لیبرمن : پرزیدنت  حق داشت که اسد را یک حیوان بخواند او اطلاعاتی را دیده بود که معتقد بود حمله شیمیایی انجام شده است و من هم به اندازه کافی مدارک دیده ام که متقاعد شده ام .


س: سال گذشته هم که باهم صحبت می کردیم شما می گفتید مشکل اسد ودر قدرت بودن اوست.

سناتور لیبرمن : مشکل اسد است او یک دیکتاتور بیرحم است و برخلاف رهبری تونس و مصر زمانی که مردم قیام کردند واکنش او این بود که سلاح دولت خود را به سوی مردم خود گرفت  درنتیجه نیم میلیون از آنها را کشت و اسد به  عقیده من اگر بخاطر ایران و روسیه نبود امروز در قدرت نبود برای همین آنها مسئولیت دارند که او را در قدرت نگه داشته اند و باقی جهان نمی بایست عقب کشیده و شاهد این صحنه باشند.

 اروپا با جریان فوق العاده پناهندگان از این منطقه در نتیجه  جنگ سوریه مواجه بوده ایران برروی توسعه موشکی کار می کند که ما را در اینجا در کشورمان تهدید می کند .

ایران #تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم  #آ#ايران 

مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید

No comments:

Post a Comment