Thursday, April 26, 2018

سلامی به زلالی رودها وبه گرمی خورشید ،با بارشی از لبخند وبارانی از امید تقدیم شما
سلامی به زلالی رودها وبه گرمی خورشید ،با بارشی از لبخند وبارانی از امید تقدیم شما
مرغ سپيد عشق    
در كوچه هاي شهر
همرا ه با نسیم
در یک سپید صبح 
بايد كه قصه گفت
در باغ آسمان
در  آشيان سبز
بايد سرود  وخواند
بايد كه در كوير
يا در زلال آب
هرجا ترانه خواند
با  رقص قاصدك
پرواز کرد ورفت
مرغ سپيد عشق
در  قلب هر ديار
باید ز آشیان پرید  
پرواز کرد ورفت
*****


ابرها باریدند وچشمه ها جوشیدند ، جویبارهایی جاری شد ،حرکت کردند ودشتها را درنوردیدند ، از باغها وچمنزارها گذشتند و شهر ها را پشت سر گذاشتند ، تا اینکه به دریا رسیدند ، لحظاتی رویایی بود !!! وقتی که دریا آغوش باز کرد وفرزندش را در اغوش گرفت، ملوانان نغمه دريا را شنيدندوآواز سردادند وتو همگام با قایقرانان ونغمه های دریایی برایم ترانه خواندی، سپس با آرزوهایت برجی ساختم به بلندای آسمان، تا بامدادي ديگر به ديارتان سفر کنم ،و در کشتزار آرزوهایت گل میخک بکارم وبا نسیم بهار در سپیده صبح گیسوی سپیداران را نوازش کنم،به استقبال پرستوها بنشینم  ، وقتی در بستر تشنه دشت ، با قطرات شبنم گل های امید شگفته شد وگلخنده های مهربانی بر لبان کودکان غنچه زد ، من به دیارت باز خواهم گشت ، تا بر  شعله زخمهايت مرحمی از مهربانی ویکرنگی و زيبایی بکارم  ، وتو در دیباچه کتاب شعله وار  قصه هایت با من نجوا کنی، تا برای  نسلی که می آید  آفرينندگان زندگي باشيم.

روزتان سرشار از غرور
قلبتان سپید سپید
 آرزوهایت به بلندای کوهها
باورت به گستردگی اقیانوسها
دعای من آرامش سفرت
لحظات تان شیرین چون عسل
سر افراز وپرشکوه باشی   

ع .ز :رزمنده ارتش آزادیبخش ملی ایران 

تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم  #آ#ايران 

مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید.

No comments:

Post a Comment