Monday, April 30, 2018

بی بی سی فارسی : کاربران ایرانی توییتر جنبش اسکناس نویسی راه انداختند


بی بی سی فارسی :  کاربران ایرانی توییتر جنبش اسکناس نویسی راه انداختند


شماری از کاربران ایرانی توییتر به شعارنویسی روی اسکناس روی آورده اند از ۲۸ آوریل تاکنون تقریبا هشت هزار توییت زیر هشتگ #صدهزار_اسکناس_سخنگو منتشر شده است. از جمله شعارهايي كه روي اسكناسها نوشته ميشود ازجمله آنها
/ "من براندازم" / "دشمن ما همین جاست، دروغ می گن آمریکاست/ اسکناس ها پیام رسان های غیرقابل سانسور ما هستند /
شماری از کاربران ایرانی توییتر برای رساندن صدای خود به شعارنویسی روی اسکناس روی آورده اند.
یک کاربر در اشاره به آنچه تصور می شود برنامه مسدود کردن پیام رسان تلگرام باشد نوشت: "اسکناس ها پیام رسان های غیرقابل سانسور ما هستند."یکی از شعارهای نوشته شده بر اسکناس ها "من براندازم" است. شعارهای دیگری هم هست که اولین بار در جریان اعتراضات دی ماه این کشور سر داده شد.زمستان گذشته تظاهرکنندگان برای چندین روز در ایران به خیابان ها ریختند تا نارضایتی خود را از اوضاع اجتماعی و سیاسی ابراز کنند. تصور می شود تلگرام ابزار اصلی مردم در کسب اطلاعات در مورد اعتراضات و پخش اخبار آن بود.براساس گزارش ها آن اعتراضات در بیش از ۸۰ شهر ایران اتفاق افتاد.
به گفته بخش "مونیتورینگ" بی بی سی از ۲۸ آوریل تاکنون تقریبا هشت هزار توییت زیر هشتگ #صدهزار_اسکناس_سخنگو منتشر شده است.یکی دیگر از این شعارها این است: "دشمن ما همین جاست، دروغ می گن آمریکاست."
این شعار را ابتدا معترضان اخیرا در نماز جمعه شهر اصفهان و بعدا کازرون سر دادند.
بیشتر این توییت ها به طور ناشناس پست شده و تایید مستقل آنها دشوار است.
توییتر رسما در ایران ممنوع است هرچند مقام های بلندپایه این کشور از جمله رهبر و رئیس جمهور ایران در آن فعال هستند.
 حق نشر عکسTWITTER / @N_A_R_R_A_T_O_R
یکی از حساب های کاربری (#رز_سفید_ایران) این اسکناس ها را کمپینی برای پل زدن میان شبکه های اجتماعی و جامعه ایران و یک "نافرمانی مدنی" توصیف کرد. یک حساب دیگر تحت عنوان "گوینده" (@N_a_r_r_a_t_o_r) عکسی از یک اسکناس با نماد معترضان به حجاب منتشر کرد.تهران  #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم  ## iranNo comments:

Post a Comment